Eylül - Aralık dönemine ait 29 adet yeni seminer eklendi. Yeni seminer listesini indirmek için tıklayınız
Foto
DETAYLI BİLGİ

  Türev Ürünler Satış Atölyesi

Seminerin amacı piyasada bulunan türev ve türevlerle yapılandırılan finansal ürünlerin bilinmesi gereken ürün özelliklerini vurgulamak, risk/getiri karşılaştırmalarına dikkat çekmek ve risk profiline uygun müşterilere satış sürecini kolaylaştırıcı etkenleri örneklerle aktarmaktır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

  İflas ve İflas Erteleme

Seminerin amacı, bankacılıkta, ticari kredilerin kullandırım sonrası, tacirin iflas süreci düzenlemeleri , hukuki dayanakları, karşılaşılan risklerin en aza indirmek için alınacak tedbirler ve iflasın ertelenmesi talepleri ve devamında karşılaşan problemleri çözebilmek ve yargı kararlarını incelemektir.

Foto
DETAYLI BİLGİ

  Dijitalleşen Dünyayla Beraber Bankacılık ve Siz

Seminerde dijitalleşen dünyayla beraber değişen pazarlama yönetim süreçleri anlatılacaktır. Offline kitlesel pazarlamadan online bireysel pazarlamaya geçişle beraber kurumların, kurum çalışanlarının, müşterilerin ve partnerlerın dijital dönüşümünü doğru okumak ve stratejik dijital yaklaşımını sağlamak hedeflenmektedir. Seminer sonunda sektör uygulamalarıyla beraber dijital dönüşümün kurum ve kurum çalışanları üzerindeki değişimi okuyabilme yetkinliğiyle günlük iş hayatında farkındalığın arttırılması hedeflenmektedir.

Foto
DETAYLI BİLGİ

  Liderlikte Kendini Yönetmek

Bilen hükmedendir, aksi halde tesadüfi ve sürdürülebilirliği tartışmalı bir durum yaratır. Birey eğer liderlik arzusunda ise o vakit kendini yönetmek becerisini en üst seviyeye çıkarmalıdır. Bu eğitimde kendini yönetme becerisi üzerinde durulacaktır. Zamanını yönetmekten, zor kişilikleri yönetmeye kadar etkili olan kendini yönetmek becerisi, başarının ve sürdürülebilirliğin temel taşıdır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

  Dijital Dönüşüm Yolculuğuna Hazır Mısınız?

Seminerde, anlatılan metodolojiyle, kurumların dijital dönüşümde geçiş sürecini daha kolay ve yönetilebilir hale getirmesini sağlamak, dönüşüm bileşenlerini doğru belirlemek ve dijital dönüşüm sürecinde müşteriler, paydaşlar ve çalışanlar ile ilişki kurma şeklini basitleştirmek amaçlanmaktadır. Seminer sonunda dijital dönüşümün kurum ve kurum çalışanlarına sağladığı olanaklar, kurum ve müşteriler ile derinleşen deneyim ve kurum çalışanlarında dijital yönergeleri okuyabilme yetkinliğiyle günlük iş hayatında farkındalığın arttırılması hedeflenmektedir.

Foto
DETAYLI BİLGİ

  LEGO SERIOUS PLAY İLE KULLANICI HİKAYELERİ (USER STORY) OLUŞTURMAK

Atölye çalışmasında `Lego Serious Play` yordamı kullanılacaktır. Atölye çalışmasının amacı tüm dünyada agile yöntemi ile gerçekleştirilen projelerde üretilen ürün veya sistemlere değer katan, gereksinim yönetiminin yapılmasını sağlayan user story (kullanıcı hikayeleri) hakkında geniş kapsamlı bilgi edinilmesidir. Katılımcılar çalışmaların bazılarında daha önceden hazırlanmış örnekleri, bazı çalışmalarda ise atölye çalışması sırasında etkinlik kapsamında kendi hazırlayacakları çıktıları kullanacaklardır. Çalışma sonunda katılımcılar, kendi birim ya da takımlarında kullanıcı hikayelerini nasıl oluşturacaklarını, nasıl yöneteceklerini, değişimlerini nasıl takip edeceklerini belirten teknikleri içeren yol haritası hazırlayacaklardır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

  İş Yaşamında Farklı Kişilikler ve İlişki Yönetimi

İş dünyasında başarı ve mutluluğun anahtarı kişisel farkındalığa sahip olma, özyönetim ve diğer insanlarla etkili bir şekilde iletişim kurabilme becerisidir. Bu becerileri kazanmanın ilk adımı kendini tanımak, ikinci adımı ise ilişkide olduğunuz kişilerin bakış açılarını anlamaktır. Bu eğitimde Enneagram Kişilik Tipleri Metodolojisi kullanılarak kişinin, kendisini ve çevresindeki kişileri tanımasını, farklılıkları anlamasını ve yönetebilmesini, böylelikle kişiler arası ilişkilerini geliştirmesini sağlamak hedeflenmektedir.

Foto
DETAYLI BİLGİ

  Piyasaları ve Ekonomiyi Yorumlama Simülasyonu

Seminer, güncel hayatta ekonomide ve piyasalarda gündeme gelen kavram ve terimleri anlamayı kolaylaştıran, gelişmelerin ekonomi ve piyasa dinamikleri üzerindeki etkilerini analiz etmeyi sağlayan, gerçek hayata uygun uygulamalı interaktif bir bilgisayar programıdır. Program, güncel medyada yer alan piyasa ve ekonomi haberlerinin, makro ekonomik göstergeleri ve piyasa dinamiklerini nasıl etkilediğini yaşatmayı amaçlamaktadır. Katılımcıların hangi piyasa ve ekonomi gelişme koşulunda, hangi yatırım ürününün yatırımcılar için karlı olacağını analiz etmelerini sağlar.

Foto
DETAYLI BİLGİ

  Bir Güven Meselesi

Seminer, güveni hayatlarımızda "mesele" haline getiren temel konuları, güveni sarsan başlıklar halinde ele alır. Kişinin hayattaki güven zeminini yeniden, daha sağlam ve geniş şekilde yapılandırabilmesine katkı sağlamayı hedefler. Bunu yaparken kişinin içdünyasındaki mevcut dinamiklere ve içdünyasındaki dönüşüme odaklanır. Güven zemini, hayatta başarı olarak tanımlanan kriterlerin yapılanabilmesi için en temelde yer alan, en kritik zemindir. Her kişinin güven zeminini sağlamlaştırabilmesi, iş ortamında da "bir" olabilmeyi öğrenmeye yönelik katkı sağlar. Bu açıdan bakıldığında, "Bir" Güven Meselesi eğitimi aynı zamanda iş ortamında da ihtiyaç duyulan güven ortamının yapılandırılmasına da dolaylı bir katkı sağlamayı hedefler

Foto
DETAYLI BİLGİ

  BT Servislerinin Sahiplenilmesi ve Yönetilmesi

Günümüzün BT organizasyonları sadece parçaları oldukları şirketler dâhilinde KISITLI sayıda destek servisi veren bir organizasyon olmaktan çıkmış, ik`dan finans`a, pazarlamadan satışa, çağrı merkezine kadar tüm birimlerin işlerinin ana parçası olmuştur. Dahası, BT hizmetleri artık doğrudan dış müşteri tarafından kullanılır olmuştur. Müşteriler örneğin bankaların sağladıkları bazı servisleri kullanırken doğrudan bankanın BT ve iletişim altyapısını kullanmakta, deneyimlemektedir. Servis sayısı hızla çeşitlenip çoğaldıkça, rekabet arttıkça, müşteri memnuniyeti, müşteri davranışlarını ölçen Big Data, CEM gibi yaklaşımlar ile müşterinin aldığı servisleri didik didik ederken, BT nin sağladığı servisleri uçtan uca sahiplenmesi, yönetmesi, iyileştirmesi giderek daha yaygınlaşan bir ihtiyaç olarak ortaya çıkmaktadır. Ancak bunu yapmaya kalkıştığımızda onlarca problemle karşılaşıyoruz. Servisi nasıl tanımlayacağız, kime göre neye göre? Servis nerede başlar, nerede biter. Servisin sahibi kim, kimler iyileştirecek? Neyi iyileştirceğiz? İyileştiğini nereden bileceğiz. Mottomuz: Tanımlanamayan Ölçülemez, Ölçülemeyen Kontrol edilemez, Kontrol edilmeyen ve Sahiplenilmeyen yönetilemez.

Foto
DETAYLI BİLGİ

  Verilerin Özerkliği, Korunması, Paylaşımı ve Bilişim Güvenliği Stratejileri 121

Eğitimde veri ve bilişim güvenliği hakkında temel kavram ve yaygın güvenlik riskleri hakkında genel bilgilerin paylaşılması; 6698 Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında getirilen düzenlemeler ve bu kapsamda Banka ve Finans kurumlarının alması önerilen önlemler; Bankacılık ve Finans sektörü özelinde Bilişim Güvenliği Stratejileri ve uygulamaları hakkında genel kavramların paylaşılması hedeflenmektedir.

Foto
DETAYLI BİLGİ

  Müşteri Deneyiminde Güven, İtibar ve Etik Yaklaşım

Müşteri memnuniyeti ve kurum imajı onu inşa edenlerin ve parçası olanların sorumluluğundadır. Haberlerin fiber hızıyla yayıldığı yeni iletişim çağında, marka değeri her an koruma altında olmalıdır. Bu seminerin amacı, kurumların temel harcında duran güven, itibar ve etiğe dair bir perspektif sunmaktır. Böylelikle, kurum içi motivasyon yükselir ve davranışlara doğrudan yansımasını görülebilir.

Foto
DETAYLI BİLGİ

  Bankacılıkta Veri Madenciliği Uygulamaları

Eğitimde, Veri Madenciliğinin tüm süreçleri irdelenecek ve bu yöntemlerin Bankacılık problemlerine nasıl uygulanacağı anlatılacaktır. Katılımcılar hem veri madenciliği konularına hakim olacak hem de kredi skorlama, risk yönetimi, sahtekarlık tespiti (fraud detection), müşteri tutma gibi konularda nasıl model geliştirebileceklerini kavrayacaklar.

Foto
DETAYLI BİLGİ

  Bireysel Kredi Ürünleri, Kullandırım Süreci ve Tasfiyesi Yeni Düzenlemeler ve Yargı Kararları Çerçevesinde

Seminerin amacı, bankacılıkta, bireysel kredi ürünleri uygulamaları (ihtiyaç, taşıt, konut ve kmh) yeni düzenlemeleri, hukuki dayanakları, karşılaşılan risklerin en aza indirmek için alınacak tedbirler ve tasfiyesi aşamasında karşılaşan problemleri çözebilmek ve yargı kararlarını incelemektir.

Foto
DETAYLI BİLGİ

  R Programlama ile Veri Analizi

Günümüzde giderek artan dijitalleşme nedeni ile kurumlar geriye dönük raporlamalar ile yetinmemekte ve artan bir şekilde istatistiksel veri analitiği yöntemlerini kullanmaktadır. Bu nedenle veri analitiği konusunda çalışan kişilerin R istatistiksel programlama dilini öğrenmeleri ve kullanmaları önemli bir ihtiyaç haline gelmektedir. R, veri analizi konusunda uzun senelerdir öncü bir rol oynayan bankacılık sektöründe kredi değerlendirme, risk yönetimi ve müşteri analitiği gibi alanlarda kullanılmaktadır. Açık kaynak kodlu bir programlama dili olan R`ın bugün dünyada 2 milyonun üzerinde kullanıcısı bulunmakta ve bu sayı her sene yüzde 40 artmaya devam etmektedir. Bu eğitim, katılımcılara R dilinin temellerini, R-Studio platformunu kullanarak programlamayı, istatistiksel model geliştirmeyi ve görselleştirme yapmayı öğretmeyi hedeflemektedir.

Foto
DETAYLI BİLGİ

  İş Dünyasında Kendini Değerli Hissetmek (Mükemmel Değil Ama Bağımsız ve Mutlu Yaşamak)

Bugün çevremize baktığımız zaman kendimizi yargılamamıza neden olacak pek çok kalıbın varlığını görürüz, örneğin cinsiyet, dış görünüş, eğitim, etnik köken, belirli meslekler, belirli yetenekler vb. şeyler olmamız gerekeni bize empoze eder. Bu kalıpların dışında kaldığımızda kendimizi değersiz hissederiz. Sanki değeri hak eden tek bir insan, tek bir davranış prototipi varmış gibi. Bu eğitimle, başkalarından takdir alamadığımız ve yıkıcı eleştirilerin yoğun olduğu iş dünyasında benlik değerimizi korumak üzerine ipuçları vermek amaçlanmıştır. Eğitimde hedeflenen bilgi vermekten yanı sıra bireyin kendisini sorgulaması sonucunda iç kaynaklarının farkına varmasını sağlamaktır. Koçluk tekniklerinden yararlanarak grup içinde aktif katılımı sağlamak yoluyla süreç gelişecektir.