Foto
DETAYLI BİLGİ

Başarılı Kredi Yönetimi

Seminerin amacı, kurum ve bireylere tahsis edilmiş ve kullandırılmış kredilerin geri dönüşümlerini maksimum kılacak, kredi pazarlama, tahsis, izleme ve takip süreçleri ile ilgili politika ve strateji oluşturmak suretiyle kredi portföyünün yönetimi ile ilgili ilkeleri katılımcılarla paylaşmaktır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Simülasyonla Hızlı ve Doğru Kredilendirme Teknikleri

Kredi kararı veren birimlerin hızlı, doğru ve karlı karar vermelerinin geliştirilmeleri hedeflenmektedir.Eğitim farklı içeriğe sahip firmaların kredibilitelerinin ve faaliyet döngülerinin tespit edilerek, kredi ihtiyaçlarının tespit edilmesi ve şube karlarının artırılmasına yönelik olarak simülasyon üzerinden yapılmaktadır. Katılımcıların kredilendirme yaparken doğru firmaları bulmalarının yanı sıra, firmaların nakdi ve gayri nakdi kredi türlerini tespit etmeleri ve doğru fiyatlama yaparak kredi vermeleri amaçlanmaktadır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Proje ve Yatırım Kredileri (Fizibilite ve Modelleme Destekli)

Seminerde, proje ve yatırım kredileri açısından finansal modelleme yapacak kis?ilerin ihtiyaç duyulan becerilerinin yükseltilmesi hedeflenmektedir. Teorik içerik sunumları örnek uygulanmalar ile desteklenerek gerçekles?ecek interaktif bir seminer hedeflenmektedir. Proje fizibiliteleri hazırlanacak ve kredilendirme yöntemleri oluşturulup modellemeler üzerinde tartışılacaktır.