Foto
DETAYLI BİLGİ

  İflas ve İflas Erteleme

Seminerin amacı, bankacılıkta, ticari kredilerin kullandırım sonrası, tacirin iflas süreci düzenlemeleri , hukuki dayanakları, karşılaşılan risklerin en aza indirmek için alınacak tedbirler ve iflasın ertelenmesi talepleri ve devamında karşılaşan problemleri çözebilmek ve yargı kararlarını incelemektir.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Yargı Kararları Çerçevesinde Bankacılıkta Temsil Hukuku

Bankacılıkta, fiili ve yasal nedenler yanında sosyal, ekonomik ve ticari yaşam ile hukuki gelişmelerin sonucu, hukuki işlemlerin önemli bir kısmı, doğrudan doğruya işlemin tarafı olan kişi dışındaki kişiler tarafından gerçekleştirilmektedir. Seminerde bu aşamada karşılaşılan sıkıntıların önlenmesi ve yargı kararları kapsamında tartışılması amaçlanmaktadır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

  Bireysel Kredi Ürünleri, Kullandırım Süreci ve Tasfiyesi Yeni Düzenlemeler ve Yargı Kararları Çerçevesinde

Seminerin amacı, bankacılıkta, bireysel kredi ürünleri uygulamaları (ihtiyaç, taşıt, konut ve kmh) yeni düzenlemeleri, hukuki dayanakları, karşılaşılan risklerin en aza indirmek için alınacak tedbirler ve tasfiyesi aşamasında karşılaşan problemleri çözebilmek ve yargı kararlarını incelemektir.