Foto
DETAYLI BİLGİ

Büyük Veriden Anlam Çıkarma, Öngörü Analizleri ve Büyük Veri Kaynaklı Inovasyon

Son yıllarda, önemi gittikçe artan "Büyük Veri" kavramı (Big Data), adı üstünde "büyük" beklentilere de sebep olmakta. Özellikle IoT (Internet of Things - Nesnelerin Interneti) uygulamalarının hayatımıza girişi ile her nesnenin internete bağlanarak akıl kazanması, bunun yanında dijital uygulamalar ve servislerdeki sürekli artış, verilerin çok çeşitli kaynaklardan şaşırtıcı bir hızla toplanmasını sağlamakta. Pek çok şirket, sürekli olarak ve artarak çeşitlenen kanallardan müşteri datalarını toplamaya devam ederken; bunların çok azı, toplanan datayı, müşteri ilişkilerini iyileş-tirmede ve müşteri memnuniyeti yaratmada kullanabiliyor. Baştan belli bir amaç doğrultusunda toplanmayan ve belli bir sistematik doğrultusunda işlenmeyen datanın değerlendirilmesi ne yazık ki düşünüldüğü gibi kolay olmuyor ve yapılan çalışmaların karşılığı alınamıyor. Doğru kullanıldığı ve değerlendirildiğinde ise, datanın altın kadar değeri oluyor, hatta bu aralar teknoloji dünyasında data, "yeni altın" (new gold) olarak da sıkça ifade ediliyor. Gerçek şu ki data tek başına bir değer ifade etmiyor; "değer" bir ihtiyacı ya da problemi çözecek şekilde datanın işlenmesi ile oluşuyor. Bu eğitimdeki amaç, datadan rekabet avantajı kazanmak, değer yaratmak, karlı iş modelleri geliştirmek için yapılması gerekenleri kurumsal bir yol haritası ve stratejik bir plan doğrultusunda katılımcılar ile paylaşmayı hedeflemektir.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Dijitalleşmenin Finansal Yansımaları

Değişen dünyada teknolojiye uyum sağlayan firmaların ayakta kaldığı göz önüne alındığında dijitalleşme önem kazanmakta. Bu nedenle, eğitimde katılımcıların dijitalleşme konusunda bilgi sahibi olmaları ve dijitalleşmenin finansal yansımalarını anlamaları amaçlanmakta. Örneğin sürücüsüz araçların ekonomileri nasıl etkileyeceğini, aralarında para alışverişi yapan iki aracın finansal işlemleri nasıl gerçekleştireceğini kavramaları hedeflenmekte. Ayrıca katılımcıların dijitalleşen dünyada finans sektörünün nasıl bir konumda olacağı konusunda fikir sahibi olmaları, kurumlarında yapılabilecek teknolojik değişiklikler konusunda fikir yürütmeleri amaçlanmakta.

Foto
DETAYLI BİLGİ

  Algoritmik Düşünme ve Kodlama Eğitimi

Eğitimde, katılımcıların iş ve günlük yaşamlarında karşılaştıkları problemlerin çözümünde sistematik ve analitik temellere dayanan, pratik olarak kullanılabilir alternatif bir problem çözme yöntemi olan algoritmik düşünme tekniğini öğrenmeleri ve uygulayabilir duruma gelmeleri amaçlanmaktadır. Bu sayede katılımcılar, bilgisayar programcılarının problemleri çözümlemede kullandıkları yaklaşımları kullanarak alternatif bir çözüm geliştirme becerisi edineceklerdir.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Nesnelerin Interneti 201

Eğitimde nesnelerin interneti (Internet of Things, IoT) hakkında genel konsept ve kavramların anlatımı; Endüstri 4.0, Dijital Dönüşüm, Akıllı Şehirler gibi yeni nesil teknolojiler hakkında genel bilgi paylaşımı, söz konusu yeni teknolojilerin bankacılık ve finans sektörü özelindeki uygulama alanlarının paylaşılması amaçlanmaktadır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

  Dijital Dönüşüm ve Makine Öğrenmesi

Dijital dönüşüm dünyayı, insanları ve yaşamları, alışkanlıkları, iş yapış şekillerini değiştiriyor. Bu büyük dönüşümün önemli bir unsuru insanın akıl gücüne özel düşündüğümüz konuların da giderek makineler tarafından öğrenilebilir olması. Bu eğitimde makine öğrenmesinin temellerinin ve finans piyasasında olası kullanım alanlarının kavranması hedeflenmektedir.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Yeni Nesil Fintech Ürünleri Bankalar İçin Bir Tehdit Mi Yoksa Fırsat Mı?

FinTech şirketleri bankacılık sektöründe yıkıcı bir değişim sağlayarak, yeni bir pazar ve değer zinciri oluşturarak var olan pazar değer zincirlerinin yerine geçen, yerleşik pazar yapısında önemli değişikliklere sebep olan teknoloji ve inovasyon odaklı şirketlerin oluşturduğu endüstridir. Yenilikçi ve modern teknolojiler kullanarak, müşterilerine farklı finansal hizmetler sunan eğitimde FinTech şirketlerinin ürün ve hizmetleri hakkında katılımcılara genel bilgilendirme yapılacaktır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Dijital Dönüşüm ve Bankacılığı Dönüştüren Teknoloji Trendleri

Teknoloji ve teknoloji ile birlikte iş modellerinde gerçekleşen inovasyonlar, pek çok sektöre yönelik olarak da yıkıcı etkilere neden olmakta. Bankacılık da gelişen teknolojiler ile birlikte hızla dijitalleşirken; yeni müşteri edinmek, satışları ve ciroyu artırmak, sürdürülebilir büyüme elde etmek temel öncelikler olmayı sürdürüyor. Öte yandan, finans sektöründe sürekli artan rekabet, çoğalan ve çeşitlenen kanalların etkisi; mobilin de gücü ile sürekli artış gösteren ödeme uygulamaları, müşterilerin kafasında karışıklığa neden olmakta. Bununla birlikte, değişim, oldukça önemli fırsatları da barındırmakta. Teknoloji ile birlikte mevcut sistemler ve süreçler daha hızlı hareket eden firmaların ve start-upların geliştirdiği modeller ile değişiyor: Konaklama sektöründe Airbnb, ulaşım sektöründe Uber, Lyft, perakende sektöründe Amazon, yayıncılık sektöründe Netflix, mesajlaşma uygulamasında Whatsapp, otomotiv sektöründe Tesla örneklerinde olduğu gibi. Bu uygulamalar, geleneksel sektörleri ve alışılmış ürün, servis ve markaları da ciddi anlamda tehdit ediyor. Dijital dönüşümde başarı kazanan firmalar, müşteri ihtiyacını doğru anlayarak, problemlere etkili bir çözüm getiriyor; çözümleri müşteri ile test ederek, daha iyi ürün ve hizmetler sunabiliyorlar . Bu süreçte, "lean start-up, minumum viable product (MVP), business model canvas, design thinking (tasarım odaklı düşünme)" gibi araçlar öne çıkıyor. Bu eğitimdeki amaç, dijital dönüşümü tetikleyen teknoloji trendlerini ve iş modellerini inceleyip, dönüşümün boyutunu analiz ederken; başarılı dijitalleşme örnekleri ile fark yaratabilen uygula-maları mercek altına almak; dijitalleşme adına kurumsal bir yol haritası ve stratejik bir plan oluşturmak için gerekli adımları katılımcılar ile paylaşmaktır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

  Makineler Öğreniyor (ML) - Yapay Zeka (AI)

Eğitimde Nesnelerin İnterneti (IoT) ile birlikte gelişen bilişim teknolojileri, Büyük Veri, Veri Analizi ile birlikte Makine Öğrenimi (Machine Learning) ve Yapay Zekâ (Artificial Intelligence) teknolojileri hakkında genel konseptlerin paylaşılması, bankacılık, finans sektörü özelindeki uygulama örnekleri hedeflenmektedir.

Foto
DETAYLI BİLGİ

  Dijital dönüşüm ve gerektirdiği yeni yetkinlikler

Dijital dönüşüm dünyayı, insanları ve yaşamları, alışkanlıkları, iş yapış şekillerini değiştiriyor. Çok büyük bir hızla gelişen bu değişim dalgası kimi insanları ve kurumları üzerinde yükseltirken, pek çok insanı ve kurumu da olası bir yıkımla baş başa bırakıyor. Bu eğitimde dijital dönüşümün kariyerlere etkisi ve gerektirdiği yeni yetkinliklerin kavranması; katılan kişilerin kendileri ve kurumları için geleceğe hazırlanmak üzere ipuçlarını elde etmeleri hedeflenmektedir.