Foto
DETAYLI BİLGİ

Dijital Dönüşüm ve Bankacılığı Dönüştüren Teknoloji Trendleri

Bu eğitimdeki amaç, dijital dönüşümü tetikleyen teknoloji trendlerini ve iş modellerini inceleyip, dönüşümün boyutunu analiz ederken; başarılı dijitalleşme örnekleri ile fark yaratabilen uygulamaları mercek altına almak; dijitalleşme adına kurumsal bir yol haritası ve stratejik bir plan oluşturmak için gerekli adımları katılımcılar ile paylaşmaktır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

  Data Analitiği ve Bankacılıkta Yapay Zeka Uygulamaları

Eğitimde, bankacılıkta da segmentasyondan kampanyalara, fraud yönetiminden, otomatik dokümantasyona, şubesiz bankacılık uygulamalarından, kişiselleştirmeye kadar pek çok alanda yapay zeka dokunuşunu görmeye başladığımız şu günlerde, yapay zekanın statüsünü, diğer teknolojiler ile ilişkisini ve etkileşimini, bankacılığı dönüştüren yapay zeka uygulamalarını katılımcılara aktarmak hedeflenmektedir.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Dijital Dönüşüm ve Gerektirdiği Yeni Yetkinlikler

Dijital dönüşüm dünyayı, insanları ve yaşamları, alışkanlıkları, iş yapış şekillerini değiştiriyor. Çok büyük bir hızla gelişen bu değişim dalgası kimi insanları ve kurumları üzerinde yükseltirken, pek çok insanı ve kurumu da olası bir yıkımla baş başa bırakıyor. Bu eğitimde dijital dönüşümün kariyerlere etkisi ve gerektirdiği yeni yetkinliklerin kavranması; katılan kişilerin kendileri ve kurumları için geleceğe hazırlanmak üzere ipuçlarını elde etmeleri hedeflenmektedir.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Algoritmik Düşünme ve Kodlama Eğitimi

Eğitimde, katılımcıların iş ve günlük yaşamlarında karşılaştıkları problemlerin çözümünde sistematik ve analitik temellere dayanan, pratik olarak kullanılabilir alternatif bir problem çözme yöntemi olan algoritmik düşünme tekniğini öğrenmeleri ve uygulayabilir duruma gelmeleri amaçlanmaktadır. Bu sayede katılımcılar, bilgisayar programcılarının problemleri çözümlemede kullandıkları yaklaşımları kullanarak alternatif bir çözüm geliştirme becerisi edineceklerdir.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Dijitalleşmenin Finansal Yansımaları

Değişen dünyada teknolojiye uyum sağlayan firmaların ayakta kaldığı göz önüne alındığında dijitalleşme önem kazanmakta. Bu nedenle, eğitimde katılımcıların dijitalleşme konusunda bilgi sahibi olmaları ve dijitalleşmenin finansal yansımalarını anlamaları amaçlanmakta. Örneğin sürücüsüz araçların ekonomileri nasıl etkileyeceğini, aralarında para alışverişi yapan iki aracın finansal işlemleri nasıl gerçekleştireceğini kavramaları hedeflenmekte. Ayrıca katılımcıların dijitalleşen dünyada finans sektörünün nasıl bir konumda olacağı konusunda fikir sahibi olmaları, kurumlarında yapılabilecek teknolojik değişiklikler konusunda fikir yürütmeleri amaçlanmakta.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Blockchain İle Beraber Finansta Dijital Dönüşüm

Eğitimde, anlatılan metodolojiyle, kurumların dijital dönüşümde geçiş sürecini daha kolay ve yönetilebilir hale getirmesini sağlamak, dönüşüm bileşenlerini doğru belirlemek ve dijital dönüşüm sürecinde müşteriler, paydaşlar ve çalışanlar ile ilişki kurma şeklini basitleştirmek amaçlanmaktadır. Eğitim sonunda dijital dönüşümün kurum ve kurum çalışanlarına sağladığı olanaklar, kurum ve müşteriler ile derinleşen deneyim ve kurum çalışanlarında dijital yönergeleri okuyabilme yetkinliğiyle günlük iş hayatında farkındalığın arttırılması hedeflenmektedir.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Dijital Dönüşüm ve Bankacılığı Dönüştüren Teknoloji Trendleri

Bu eğitimdeki amaç, dijital dönüşümü tetikleyen teknoloji trendlerini ve iş modellerini inceleyip, dönüşümün boyutunu analiz ederken; başarılı dijitalleşme örnekleri ile fark yaratabilen uygulamaları mercek altına almak; dijitalleşme adına kurumsal bir yol haritası ve stratejik bir plan oluşturmak için gerekli adımları katılımcılar ile paylaşmaktır.