Foto
DETAYLI BİLGİ

Mali Tabloların Söylemek İstedikleri, Söyleyemedikleri

Mali tabloları inceleyen bir kişi genelde, karlılık veya likidite ile ilgili çok temel göstergelere bakar ve bu verilere göre o işletme hakkında ana bir fikre sahip olur. "İlk izlenim kolay değişmez" ana kuralı burada da çalışır ve kişi bu fikrini kolayca değiştirmez. Oysa bu şekilde bir işletmeyi tanımak çoğu zaman çok yanıltıcıdır ve olumlu ya da olumsuz fikirlere göre tam tersi değerlendirmeler yapmaya yol açar. Özellikle mali analiz yapanlar bu yanılma payını azaltmak için mali analiz yöntemleri uygularlar ama burada da karşımıza ilgili mali tablonun hangi standarda göre hazırlandığı meselesi çıkar. Bunun ötesinde, mali tablo makyajlama ve kayıt dışı unsurları da dikkate alırsak mali tabloların söylemek isteyip de söyleyemediği çok şeyin olduğu sonucuna varabiliriz. Eğitim katılımcıların bu konuda yetkinliğini arttırmalarını ve daha sağlıklı karar vererek finansal kuruluşlarda kredi açma, kullandırma ve vadesinde tahsil etme becerilerini arttırmayı amaçlamaktadır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Uygulamalı ve Karşılaştırmalı Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS)

21. Yüzyılın muhasebesi UFRS`dir Tüm dünyada uygulayıcılar, karar verenler ve yasal düzenlemeleri yapanlar bu standartları kullanarak ekonomik faaliyetlerin sonuçlarını öğrenmekte ve raporlamaktadır. 2012 yılından bu yana geçerli olan Türk Ticaret Kanunu da ülkemizde bu standartların kullanımının yaygınlaşmasına önemli katkıda bulunmaktadır. Seminer bu derece önemli konuyu içerikte belirtilen kalemler itibarı ile kavram ve gerçek hayattan ayrıntılı örnekler ile katılımcılara aktarmayı amaçlamaktadır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Hazine Ürünleri Muhasebesi

Günümüz finans piyasalarında finansal araçlar veya hazine ürünleri önemli bir yer tutmaktadır. Finansal araçları günümüzde türev finansal araçlar ve türev olmayan finansal araçlar şeklinde sınıflandırmak mümkündür. Finansal araçların muhasebeleştirilmesi, reeskonta tabi tutulması ve raporlanması, gerek ulusal gerekse küresel standart belirleyen otoriteleri oldukça meşgul etmektedir. UMS 39 finansal araçların, sınıflandırılmasını, kayda alınmasını, raporlama gününde değerlenmesini, kayıtlardan çıkarılmasını içermektedir. Seminerde genel olarak UMS 39 kapsamında bankalarda hazine ürünlerinin muhasebeleştirilmesi ve raporlanması konu edilmektedir.