Foto
DETAYLI BİLGİ

Mobil Teknoloji Trendleri ve Mobilde İnovasyon

Mobil teknolojilerin gelişimi ve hayatımızın her alanında yer almaya başlamaları, mobil iletişimin geleceği konusundaki tartışmaları sürekli olarak ilk sırada tutmakta. Mobil iletişim devrimi, milyarlarca insanı ve nesneyi Internet`e bağlayarak ve günlük hayatımızda kullandığımız her cihazı mobilleştirerek dünyanın en büyük teknoloji dönüşümünü de tetiklemekte. Bu nedenle, hem son kullanıcılar, hem de tüm sektörler mobil teknolojilere yönelik sürekli bir beklenti içerisinde bulunmaktalar. Nitekim, Google`un kurucularından ve eski CEO`su Larry Page`in belirttiği üzere, "artık `mobil öncelikli` bir dünyada değil, `sadece mobil` bir dünyada yaşıyoruz. (We are no longer in a mobile first World, we are in a mobile only World) Eğitimde, günümüzde öne çıkan teknoloji trendlerinden ve uygulamalardan yola çıkarak yakın gelecekte hepimizi etkileyecek olan konular paylaşılacaktır. Bu eğitimde amaçlanan, öne çıkan mobil teknolojilerin gelişimini, bugünkü yerini, başarılı uygulama alanlarını, teknolojilerin birbirleri ile olan ilişkisini ve birbirlerinden nasıl etkilendiğini, tüm bu mobil teknolojilerin tetiklediği dijital dönüşümü, iş hayatına ve günlük hayata etkilerini, yeni mobil teknolojilerin günlük iş akışlarına nasıl entegre edilerek fark yaratılabileceğini belirtmektir. Yeni mobil teknolojilerin son durumu, öne çıkan uygulama alanları, teknolojilerin nasıl ele alınarak iş akışlarında nasıl entegre edilebileceği, doğru inovasyon yaklaşımı, teknolojiyi doğru yorumlama, teknoloji ile rekabet avantajı sağlama ve dünyada öne çıkan uygulama alanlarında benchmark fikirleri elde etme konularında katılımcılara fayda sağlanması hedeflenmektedir.

Foto
DETAYLI BİLGİ

  Dijitalleşen Dünyayla Beraber Bankacılık ve Siz

Seminerde dijitalleşen dünyayla beraber değişen pazarlama yönetim süreçleri anlatılacaktır. Offline kitlesel pazarlamadan online bireysel pazarlamaya geçişle beraber kurumların, kurum çalışanlarının, müşterilerin ve partnerlerın dijital dönüşümünü doğru okumak ve stratejik dijital yaklaşımını sağlamak hedeflenmektedir. Seminer sonunda sektör uygulamalarıyla beraber dijital dönüşümün kurum ve kurum çalışanları üzerindeki değişimi okuyabilme yetkinliğiyle günlük iş hayatında farkındalığın arttırılması hedeflenmektedir.

Foto
DETAYLI BİLGİ

  Dijital Dönüşüm Yolculuğuna Hazır Mısınız?

Seminerde, anlatılan metodolojiyle, kurumların dijital dönüşümde geçiş sürecini daha kolay ve yönetilebilir hale getirmesini sağlamak, dönüşüm bileşenlerini doğru belirlemek ve dijital dönüşüm sürecinde müşteriler, paydaşlar ve çalışanlar ile ilişki kurma şeklini basitleştirmek amaçlanmaktadır. Seminer sonunda dijital dönüşümün kurum ve kurum çalışanlarına sağladığı olanaklar, kurum ve müşteriler ile derinleşen deneyim ve kurum çalışanlarında dijital yönergeleri okuyabilme yetkinliğiyle günlük iş hayatında farkındalığın arttırılması hedeflenmektedir.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Dijital Pazarlama ve Sosyal Medyada Hikaye ve Deneyim Tasarımı

Dünyanın iletişim alışkanlıkları değişiyor… Üstelik hiç olmadığı kadar radikal. Son 20 yıl içerisinde dijital araçların ve internetin hayatımızdaki yeri vazgeçilmez olduğu gibi bireysel alışkanlıklarımıza da etki ediyor. Hatta fiziksel varlığımızın dijital bir yansımasını ortaya çıkardı da diyebiliriz. Bu dijital yansıma zamanla bir kimliğe dönüşmeye başladı ve sosyal medya hesaplarımız ile yaşayan, içerikle beslenen bir hale geldi. Dijital ekosistemin ve sosyal medyanın gelişimi ile yaratıcılık ve çeşitlilik çoğaldı. Farklı formatlarla tanıştık, deneyimledik. Videolar, fotoğraflar ve zenginleştirilen hikayeler, hayatımızın her alanında, tüketiciye ulaşmaya başladı. İyi hikâyecilik fark edilmek, fark yaratmak için sahip olunması gereken en önemli özellik olarak karşımıza çıkmaya başladı. Etkileme gücü, avantajı nedeniyle yeniden keşfedilmeye ve yükselen çok önemli bir iletişim aracı haline gelmeye başladı. İnsanları, özellikle dijital dünyada iyi hikâye kurgulayarak ve anlatarak ikna etmek, etkilemek başarının en önemli paydaşları arasında yer almaya başladı. Bu eğitimde dijital hikâye yazmanın ana unsurlarını, hikâye yazılırken hangi paydaşların devreye girdiği, pazarlama ve medyanın hikâyecilikte rolü, ölçümleme ve hikâyede kritik noktaların farkında lığının arttırılması asıl amacı oluşturmaktadır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Finansal Kurumlarda Yeni Nesil Pazarlama: Strateji ve Örnekler

Dijital pazarlamayı tek başına kullanmak istemeyen, dijital ve diğer mecraları entegre etme vizyonu içerisinde hareket eden markalarla beraber, yeni bir pazarlama yaklaşımı da oluşmaya başladı. Pazarlama iletişimi kampanyalarının dijital merkezli olmaya başladığı, ancak sadece dijitalde sınırlı kalmadığı yeni nesil pazarlama dünyasının örneklerle anlatılacağı bu eğitimde, öncelikle bu yeni yaklaşımın stratejik planlama modeli ele alınacaktır. Mecralar arası düşünebilen fakat tüm mecraları dijital merkezli ve interaktif olarak kurgulayabilen bir planlama anlayışı ile beraber, hem finans dışı, hem de finans sektörüne özel en iyi örnekler üzerinden yeni nesil pazarlama kavramı irdelenecektir.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Satışın Gücü

Müşterilerin ürünleri etkin kullanarak kuruma bağlılığının artması temel amaçtır. İstenen, müşteri ile derin ilişki ile olabilir. Bu süreçte farklı ürünlerin etkin kullanımı için verilen hizmetin ihtiyacı karşılaması ve potansiyel ihtiyaçları ortaya çıkarmak ile kalıcı olacaktır. Bu sebeple, müşterinin ihtiyacını ortaya çıkararak, verimli sunulan hizmet karlılığı arttırmakla kalmayıp bağlılığı da artırmaktadır. Eğitimde müşterilere verilecek hizmetin ihtiyaca yönelik, rekabet kuralları çerçevesinde satış sürecinde nasıl sunulması konusunun aktarılması hedeflenmektedir.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Global Tüketici Trendleri ve Bankacılık Sektörü İçin Taptaze Fikirlerin Üretilmesi

Trendler, tüm pazarlama profesyonellerinin gündemini ve zihnini meşgul eden bir konu. Ancak maalesef çok konuşulan `Y Kuşağı` gibi kavramların çoğu gerçek anlamda trend olma niteliğini kaybetti. Bu atölye çalışmasının amacı, dünya üzerinde şu anda dip dalga olarak gelişen ama 2106 ve sonrasına damga vurması düşünülen `gerçek` tüketici ve pazarlama trendlerini marka profesyonelleriyle tanıştırmak ve onların bu trendleri bankacılık sektörüne uygulayarak çağımıza uygun pazarlama fikirleri üretme yaratıcılığını tetiklemektir.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Bankacılıkta Müşteri Deneyimi Yönetimi

Türk bankacılık sektörü bugün hizmet standartları ve teknoloji kullanımında dünyanın bir çok ülkesini geride bırakmış durumdadır. Bununla beraber müşteri kararları ve bağlılığı bilinç altı deneyimleri ile oluşmaktadır. Bu seminerde katılımcılara etkin bir müşteri deneyiminin tasarlanması ve yönetilmesi için gerekli yöntem ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.