Dijital Dönüşüm ve Makine Öğrenmesi


foto

AMAÇ

Dijital dönüşüm dünyayı, insanları ve yaşamları, alışkanlıkları, iş yapış şekillerini değiştiriyor. Bu büyük dönüşümün önemli bir unsuru insanın akıl gücüne özel düşündüğümüz konuların da giderek makineler tarafından öğrenilebilir olması. Bu eğitimde makine öğrenmesinin temellerinin ve finans piyasasında olası kullanım alanlarının kavranması hedeflenmektedir.

ODAK NOKTALARI

#Dijital Dönüşüm, #Makine Öğrenmesi, #Veri madenciliği, #Regresyon, #Segmentasyon, #Sınıflama, #Kestirimsel Analitik, #Büyük Veri Analitiği, #Finans Sektörü ve Veri Bilimi

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Dijital dönüşümde makine öğrenmesinin rolünü bilir.
Anlar: Makine öğrenmesini kullanmanın getirilerini anlar.
Yapar: Kurumunda makine öğrenmesinin kullanılabileceği alanları belirler ve makine öğrenmesi projelerine katkıda bulunur.

HEDEF KİTLE

Dijital dönüşümde verinin kullanım şeklini anlamak isteyen tüm çalışanlar için uygundur

İÇERİK

 • Dijital Dönüşüm ve Makine Öğrenmesi
  • Dijital dönüşüme giriş
  • Demo: Uçtan uca makine öğrenmesi
  • Makine öğrenmesi problem tipleri
  • Workshop: İş Problemleri belirleme ve önceliklendirme
 • Segmentasyon ve Sınıflama
  • Segmentasyon modelleri
  • Sınıflama modelleri
 • Sınıf Modelleri
  • Two Class
  • Multi Class
  • One Class
 • Regresyon ve Zaman Serileri
  • Regresyon
  • Zaman Serileri
  • Workshop - Seçilmiş Makine Öğrenmesi Problemlerinin Veri Kümesi Yapısının Oluşturulması
 • Otomasyon ve Makine Öğrenmesi Modellerinin Finans Sektörü Kullanım Alanları
  • Tahminleme
  • Yeniden öğrenme
  • Makine öğrenmesiyle dönüşüm

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Davranışsal Yetkinlikler: Mesleki Gelişim, Merak ve Keşfetme, Analitik Düşünme ve Yaratıcılık
Yönetsel Yetkinlikler: Performans Geliştirme, Bilgi İzleme ve Operasyonel Takip
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Operasyonel Verimlilik, Raporlama ve Sunum, Global Zeka
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Değişimi Okuyabilmek ve Geleceğini Kurgulamak, Dijital Okur-Yazarlık, Değişim ve Düşünce Liderliği, Öğrenme Stratejileri