Paranın Tarihi ve Geleceği: Tapınak Şövalyelerinden BitCoin`e


foto

AMAÇ

Eğitimde, tarihte gerçekleşen sosyo-ekonomik olayların incelenmesi ile bugünü anlamak için farklı bir bakışın oluşturulması amaçlanmaktadır. Yakın ve uzak geçmişten felsefi, sosyolojik ve ekonomik olaylar incelenecek ve bunların geleceğe ışık tutmakta oldukları iddiasıyla kapsamlı “gelecek projeksiyonları” yapılacaktır.

ODAK NOKTALARI

#Para #Paranıntarihi #Paranıngeleceği #Bitcoin

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Paranın nasıl ortaya çıktığını, tarihini ve temel dijital para kavramını bilir.
Anlar: Parayla ilgili kısa - uzun vadeli beklentileri ve yeni finansal teknoloji uygulamalarından Bitcoin'i anlar.
Yapar: Paranın geleceğine ilişkin öngörülerde bulunur.

HEDEF KİTLE

Her seviyede çalışan katılabilir.

İÇERİK

 • Para- Banka - Tahvil
  • Para
  • İtalyan Aileler ve Bankacılığın Doğuşu
  • Savaşlar ve Tahvilin Doğuşu
  • Savaş – Tahvil – Faiz
  • Merkez Bankası ve Eurbond
  • Devlet Finansman Modellerinin Savaşı: Waterloo
  • Rothschildler: Yatırım Bankacılığı ve Özel Bankacılık
 • Tarihten Önemli Olaylar ve Etkileri
  • Lale Soğanları ve Finansal Kriz
  • Bir İskoç Kumarbaz Borsa ve Merkez Bankasını Birleştirirse?
 • Geçmişten Bugüne
  • Bitcoin ve Tapınak Şövalyeleri
  • Marx ve IPad
 • Peki Ya Bundan Sonra?
  • Kısa Vadeli Beklentiler?
  • Uzun vadeli beklentiler?
  • Peki Ya Bundan Sonrası?

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Mesleki Gelişim, Merak ve Keşfetme
Yönetsel Yetkinlikler: Hızlı Karar Alma ve Çeviklik
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Global Zeka
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Değişimi Okuyabilmek ve Geleceği Kurgulamak