Bulut Bilişim 2.0 251


foto

AMAÇ

.Eğitimde Nesnelerin İnterneti (IoT) ile birlikte gelişen bilişim teknolojileri ve Bulut Bilişim 2.0 ile gelen yeni nesil bulut bilişim teknolojileri hakkında genel konseptlerin paylaşılması, bankacılık, finans sektörü özelindeki uygulamaların paylaşılması hedeflenmektedir.

ODAK NOKTALARI

#Nesnelerin İnterneti #Yeni Nesil Bulut Bilişim Teknolojileri #Big Data, Analytics Kavramları #Makine Öğrenimi #Yapay Zekâ #Yeni Nesil Bulut Hizmetleri #Bankacılık ve Finans Sektöründeki Yeni Nesil Hizmetler, Uygulamalar, Fırsatlar

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Yeni nesil Bulut Bilişim teknolojilerini bilir. Kurumun yeni nesil bilişim ve teknoloji ihtiyaçlarını tanımlayabilir.
Anlar: Bulut Bilişim ve yeni nesil bilişim ve uygulama çözümlerini bilir. Nesnelerin İnterneti gibi teknolojilerden faydalanarak ileriye dönük şirket ihtiyaçlarını daha iyi analiz edebilir, tanımlayabilir.
Yapar: İleriye dönük şirket ihtiyaçlarını daha iyi analiz edebilir; yakın, orta ve uzun vade olarak bilişim ihtiyaçlarını tanımlayabilir. Kurumuna uygun bilişim çözümlerini kurgular.

HEDEF KİTLE

Bilişim ve iletişim teknolojileri / veri yönetimi / iş zekâsı / uygulama yönetimi konularında genel bilgi sahibi herkesin katılımına uygundur. Katılımcıların bilişim altyapıları ve uygulama yönetimi konularında temel bilgi sahibi olması yeterlidir.

İÇERİK

 • Bulut Bilişim Teknolojilerine Bakış
 • Bulut Hizmet Modelleri
 • Nesnelerin İnterneti (IoT) Konsepti
 • Sistemler ve Sistemlerin Sistemleri
 • Büyük Veri ve Verilerin Analizi (Big Data & Analysis)
 • Öğrenen Makineler (Machine Learning)
 • Yapay Zekâ (Artificial Intelligence)
 • Bulut Bilişim 2.0 Nedir?
 • Yeni Nesil Bulut Servisleri
 • Bulut Bilişim ve Güvenlikte Yeni Boyut
 • Bir Hizmet Modeli: Bulut Güvenlik Çözümleri
 • Endüstri 4.0’da Bulut 2.0’ın Önemi
 • Dijital Dünya ve Bulut 2.0

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Mesleki Gelişim, Eğitim Planlama ve Yetişkin Eğitimleri
Yönetsel Yetkinlikler: Analiz edebilme ve karar alabilme, ileriyi görebilme ve vizyonerlik
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: İletişim ve bilişim teknolojileri konularında derin bilgi ve birikim
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Koçluk ve liderlik yetkinliklerinin gelişimi, yeni ve gelecek vadeden teknolojilerde vizyonerlik

NOT

.