Finansçılar İçin Finansal Okur-Yazarlık


foto

AMAÇ

Değişen dünya dinamikleri ve Türkiye’nin uluslararası piyasalara artan entegrasyonu nedeniyle finansal piyasaların işleyişine hakimiyet tüm bankacılık ve fnans sektörü çalışanları için hayati önem taşıyor. Eğitimin amacı, finans piyasası ve bankacılık sektörü çalışanlarının piyasa dinamiklerini özümsemesini sağlamak ve bunu işle ilgili kararlarına yansıtabilmelerini sağlamaktır.

ODAK NOKTALARI

Eğitimde sermaye ve para piyasaları hareketlerine temel teşkil eden unsurlar nedenleri ve sonuçlarıyla birlikte aktarılacaktır.

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Piyasa hareketleri ardında yatan ana unsurları bilir.
Anlar: Piyasada beklenen ve beklenmeyen hareketlerin yaratabileceği sonuçları anlar.
Yapar: Piyasadaki risk ve fırsatları öngörerek işle ilgili kararlarına adapte eder.

HEDEF KİTLE

Eğitime, bankaların şube çalışanları, MT’ler ve çalışma hayatına yeni başlamış veya devam etmekte olan ancak gelişmeler konusunda güncel bilgiye sahip olmak isteyen tüm finansçılar katılabilir.

İÇERİK

  • Sermaye Piyasaları Hareketleri, Tetikleyici Global Unsurlar
  • Para Piyasaları ve TCMB Para Politikası Etkileşimi
  • Hisse Senedi Piyasaları – Gelişen ve Gelişmiş Ülkeler ile Karşılaştırmalar
  • Tahvil Piyasaları Dinamikleri, Uluslararası Piyasalarla Karşılaştırmalar
  • Fon Piyasaları, BES ve diğer alternatif tasarruf/yatırım araçları
  • Bankacılık Sistemi ve Temel Göstergeler
  • Yurtiçi makroekonomik göstergeler
  • Yurtdışı makroekonomik göstergeler

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Mesleki Gelişim, Analitik Düşünme ve Yaratıcılık
Yönetsel Yetkinlikler: Hızlı Karar Alma ve Çeviklik, Sonuç Odaklılık
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Kıyaslama, Raporlama, Global Zeka
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Değişimi Okuyabilmek ve Geleceği Kurgulamak, Öğrenme Stratejileri