Oyunlaştırma Atölyesi


foto

AMAÇ

Eğitimde yeni nesil çalışanların profillerini ve motivasyonunu daha yakından tanıyarak katılımcıların iş yerlerindeki motivasyonel ve insan odaklı problemleri oyunlaştırma ile çözebilecekleri fikirler, uygulamalar ve projeler geliştirmeleri amaçlanmaktadır. Katılımcılar oyun tasarımı teknikleri ve oyunlaştrma tasarımında oyun mekaniklerini iş süreçlerine nasıl entegre edilebileceklerini örnekler üzerinden analiz etme ve fikir üretme fırsatı bulabilecekler.

ODAK NOKTALARI

#Motivasyon #Ödüllendirme #Sadakat #Verimlilik #Engagment #Oyun #Oyun Tasarımı #Oyunlaştırma #Hikayeleştirme #Eğlence #Gelişim #Eğitim

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Oyun tasarımı teknikleriyle iş yerlerindeki çalışan ve müşterilerdeki motivasyonel problemleri nasıl çözeceğini bilir.
Anlar: İnsan odaklı bir süreç tasarımında para gibi dışsal ödüllendirme yerine içsel ödüllendirmelerle ve nasıl çözümlerle desteklenebileceğini anlar.
Yapar: İş yerlerindeki süreçlerdeki motivasyonel problemleri disiplin ya da dışsal değil bir süreç içinde içsel olarak çözme işlemlerini yapar.

HEDEF KİTLE

Takım üyeleri, satış ekipleri, yöneticiler, eğitimciler, mentorlar,koçlar, IK görevlileri, insana dokunan süreç tasarımı yapan herkes.

İÇERİK

  • Oyun, ciddi oyun, oyun tabanlı çözümler ve oyunlaştırma tanımları
  • Oyun ve oyuncu çeşitleri (Marczewski oyuncu tipleri)
  • Ödül çeşitleri (SAPS Ödüllendirme modeli)
  • Motivasyon çeşitleri (içsel/dışsal motivasyon)
  • Oyun akışı (Csikszentmihalyi‘s Game Flow)
  • Oyunlaştırma modelleri (D6, Octalysis, Hook…)
  • Oyunlaştırma örnekleri
  • Oyunlaştırmanın geleceği (IOT, VR, AR, MR..)
     

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Mesleki Gelişim, Inovasyon, Müşteri Duyarlılığı, Analitik Düşünme ve Yaratıcılık
Yönetsel Yetkinlikler: Planlama ve Organizasyon, Sonuç Odaklılık
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Global Zeka
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Değişimi Okuyabilmek ve Geleceği Kurgulamak, Değişim ve Düşünce Liderliği, Öğrenme Stratejileri