Bilinçli Farkındalık ve Hedef Haritalama


foto

AMAÇ

Bireylerin kurum içerisinde verimli ve odaklı çalışabilmeleri için çalışanlarının kişisel hedef belirlemenin önemini fark etmelerini sağlamak amaçlanmaktadır. Başarının evrensel yasalarını ve bileşenlerini kavramak, kendine inanma ve güven duygusunu geliştirmeye yardımcı olan bir içeriğimiz olacaktır. Hedef belirleme sistematiğinin, deneyimleyerek öğrenilmesi hedeflenmektedir. Birey ve grupların düzenli olarak aksiyon planları ve hedef haritası yaratabilmeleri için güçlendirmek ve verimli çalışabilmelerini sürdürülebilir kılmak hedeflenmektedir. Eğitim, bireylerin iş hayatları ile birlikte kişisel hedeflerini gerçekleştirmelerine de yardımcı olacak şekilde kurgulanmıştır.

ODAK NOKTALARI

Kişisel amacı belirlemek ve netleştirmek, Hedefe gitmek için kullanılan araçların neler olduğunu belirleyerek Hedefin amaç ile ilişkisini tesbit etmek. Amaca ulaşmak için tasarlanması, kullanılması gereken araçları belirlemek

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Katılımcılar, emeklerinin gerçekte hizmet ettiği sonuçları bilir.
Anlar: Katılımcılar, etkin ve verimli planlamanın önemini anlar.
Yapar: Katılımcılar daha etkin ve verimli planlamalar yapar ve gerçeğe dönüştürür.

HEDEF KİTLE

Eğitim, üst ve orta kademe yöneticile ile, yeni yöneticilerin, İK, çoklu paydaşlarla birlikte iş üreten çalışanların katılımına uygundur.

İÇERİK

  • Hedef Haritalama Nedir ve Neden Kullanılır?
  • Farkındalığı artırmak
  • Olasılık bilincini geliştirmek
  • Dengeyi bulmak  
  • Amaçlı kalmak
  • Hedef Haritalamanın 7 adımı
  • Tepkilerimizi tamamen yönetiminde olmak
  • Olumlu bir odağa sahip olmak
  • Tekamül için takip
  • Güçlendirici 7 soru

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Kişisel Liderlik
Yönetsel Yetkinlikler: Planlama ve Organizasyon, Kişisel Hedef Koordinasyonu, Sonuç Odaklılık
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Esneklik
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Değişim ve Düşünce Liderliği