Yeni Nesil Fintech Ürünleri Bankalar İçin Bir Tehdit Mi Yoksa Fırsat Mı?


foto

AMAÇ

FinTech şirketleri bankacılık sektöründe yıkıcı bir değişim sağlayarak, yeni bir pazar ve değer zinciri oluşturarak var olan pazar değer zincirlerinin yerine geçen, yerleşik pazar yapısında önemli değişikliklere sebep olan teknoloji ve inovasyon odaklı şirketlerin oluşturduğu endüstridir. Yenilikçi ve modern teknolojiler kullanarak, müşterilerine farklı finansal hizmetler sunan eğitimde FinTech şirketlerinin ürün ve hizmetleri hakkında katılımcılara genel bilgilendirme yapılacaktır.

ODAK NOKTALARI

#FinTech #Peer-to-Peer Lending #Blockchain #PSD #Dijital Bankalar #Kitlesel Fonlama (Crowd Funding) #Robo Advisors

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Gelecekte Türk Bankacılık sektörüne girecek olan farklı FinTech hizmet ve ürünleri bilir.
Anlar: FinTech hizmet ve ürünlerinin geleneksel bankacılık ürünleriyle farklarını anlar.
Yapar: FinTechlerin ürün ve hizmetlerinin özelliklerini anlayarak bankaların inovatif ürün ve hizmet çalışmalarında görev alır.

HEDEF KİTLE

Eğitime, bankalarda veya diğer kurumlarda çalışan orta seviye yöneticiler, bilgi teknolojileri, ürün geliştirme ve bireysel pazarlama çalışanları süreç, kalite yönetimi ekipleri ve fintech`lere ilgili duyan herkes katılabilir.

İÇERİK

 • FinTech Ekosistemi
  • FinTech Nedir?
  • FinTech Ekosistemindeki kavramlar ve terimler
 • FinTech ve Bankacılık Sektörü
  • FinTech ve Bankacılık Sektör Karşılaştırmaları
 • Peer-to-Peer Lending (Bireyden Bireyse Borçlandırma Hizmeti)
  • Dünyadaki Gelişimi
  • Müşterilere kazandırdıkları
  • Risk Faktörleri
 • BlockChain – Merkeze bağlı olmadan bağımsız işlem yapma yeteneği
  • Teknolojisi nedir?
  • Hangi alanlarda kullanılır
 • PSD2 – Ödeme Hizmetleri Kanunu (PaymentServiceDirective)
  • Kanunun Avrupa Birliği ve diğer ülkelerde müşterilere kazandırdıkları
 • Kitlesel Fonlama (Crowd Funding)
  • Nedir ve Bireysel Krediler alanında getireceği değişim
 • Robo Advisors (Robot Finansal Danışmanlar)
  • Teknoloji temelli finansal danışmanların bizlere sağlayacağı faydalar

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Mesleki Gelişim ve Yenilenme, Müşteri Duyarlılığı, Takım Çalışması, Güven Yaratma ve İşbirliği
Yönetsel Yetkinlikler: Planlama ve Organizasyon, Koordinasyon, Sonuç Odaklılık
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Kıyaslama, Esneklik, Global Zeka
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Değişimi Okuyabilmek ve Geleceği Kurgulama