Finansal Kurumlarda Siber Sahtecilik ve Tehditler Eğitimi


foto

AMAÇ

Seminer, finansal kurumlarda siber sahtecilik olayları, yeni siber tehditler, uluslararası ticarette siber riskler ve finansal kurumlarda insanı hedef alan siber saldırılar konularında bilgi vermeyi amaçlamaktadır.

ODAK NOKTALARI

#güvenlikfarkındalığı, #sibersuç, #sosyalmühendislik, #sibersahtecilik, #sibertehditler

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Siber suçlar ve tehditlere karşı farkındalık kazanır, riskleri bilir.
Anlar: Finansal kurumlardaki siber riskleri anlar.
Yapar: Siber risklere karşı tüm çalışanların sorumluluğu olduğu bilinci ile görevlerini yapar.

HEDEF KİTLE

Seminer, finansal kurumlarda siber tehditler hakkında bilgi sahibi olmak ve farkındalık kazanmak isteyen çalışanların katılımına uygundur.

İÇERİK

  Siber Suçlar

  Siber Sahtecilik ve Suistimal

  Siber Saldırı Türleri ve Güncel Örnekleri

  Finansal Kurumlarda Siber Olaylar

  Dünyada Finansal Sistemlerdeki Sahtecilik Örnekleri

  Türkiye’de Finansal Sistemlerdeki Sahtecilik Örnekleri

  Uluslararası Ticarette Siber Sahtecilik

  Uluslararası Para Transfer Sistemlerinde Siber Olaylar

  En Zayıf Halka: Finansal Kurumlarda Sosyal Mühendislik Saldırıları

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Mesleki Gelişim, Merak ve Keşfetme, Kurumsal Farkındalık ve Etik Bilinci
Yönetsel Yetkinlikler: Bilgi İzleme ve Operasyonel Takip, Koordinasyon, Denetleme
Mesleki/ Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Mevzuat, Operasyonel Takip ve Bilinç, İç Sistemler ve Denetim, Global Zeka
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Dijital Okuryazarlık