Verilerin Özerkliği, Korunması, Paylaşımı ve Bilişim Güvenliği Stratejileri 121


foto

AMAÇ

Eğitimde veri ve bilişim güvenliği hakkında temel kavram ve yaygın güvenlik riskleri hakkında genel bilgilerin paylaşılması; 6698 Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında getirilen düzenlemeler ve bu kapsamda Banka ve Finans kurumlarının alması önerilen önlemler; Bankacılık ve Finans sektörü özelinde Bilişim Güvenliği Stratejileri ve uygulamaları hakkında genel kavramların paylaşılması hedeflenmektedir.

ODAK NOKTALARI

#Veri Türleri ve Veri Kaynakları #Veri Saklama Teknolojileri #6698 Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamı ve Getirilen Düzenlemeler #Veri ve Bilişim Güvenliği Kavramları #Bankacılık ve Finans Sektöründe Bilişim ve Veri Güvenliği Stratejileri

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Veri ve bilişim güvenliği konuları hakkında genel bilgi sahibi olur.
Anlar: Veri güvenliği, kişisel verilerin korunması mevzuatı ve bilişim güvenliği ile ilgili konuları ve kavramları daha iyi anlar.
Yapar: Bilişim ve veri güvenliği stratejileri hakkında temel kavramlara hâkim olarak kurumun mevcut ve ileriye dönük ihtiyaçlarını analiz edilebilmesine katkı sağlar; bilişim güvenliği stratejilerine uygun olarak iş süreçlerinin desteklemesine yardımcı olur.

HEDEF KİTLE

Seminer, hukuk, bilişim ve iletişim teknolojileri, uygulama geliştiriciler, mobil/web/internet gibi çeşitli platformlarda çalışan ürünlerin yönetimi ve bu konularında çalışan, bilişim konularında genel bilgi sahibi herkesin katılımına uygundur.

İÇERİK

  Veri Türleri ve Kaynaklarına Genel Bakış

  Veri Saklama Teknolojileri

  6698 Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na Genel Bakış

  6698 KVKK İle Gelen Düzenlemeler ve Yükümlülükler

  Bankacılık ve Finans Sektörü ve 6698 KVKK Uygulanmasına İlişkin Hususlar

  Bilişim ve Veri Güvenliği Kavramları

  2016 – 2019 Ulusal Siber Güvenlik Stratejimiz

   Bankacılık ve Finans Sektörü Bilişim ve Veri Güvenliği Stratejileri

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Mesleki Gelişim, Takım Çalışması ve İş Birliği, Analitik Düşünme ve Yaratıcılık
Yönetsel Yetkinlikler: Planlama ve Organizasyon, Performans Geliştirme, Bilgi İzleme ve Operasyonel Takip, Sorumluluğu Devretme, Koordinasyon
Mesleki/ Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Mevzuat, Operasyonel Takip ve Bilinç, Operasyonel Verimlilik, Global Zekâ
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Değişimi Okuyabilmek Geleceği Kurgulayabilmek, Dijital Okur-Yazarlık, Değişim ve Düşünce Liderliği