Verilerin Korunması, Paylaşımı, Bilgi ve Bilişim Güvenliği Stratejileri 121


foto

AMAÇ

Veri, bilgi ve bilişim güvenliği hakkında temel kavram ve yaygın güvenlik riskleri hakkında genel bilgilerin paylaşılması; 6698 Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında getirilen düzenlemeler; Bankacılık ve Finans sektörü özelinde etkin Bilgi ve Bilişim Güvenliği Stratejisi için önerilen unsurlar ve uygulamaları hakkında genel kavramların paylaşılması hedeflenmektedir.

ODAK NOKTALARI

#Veri-Bilgi-Malumat Kavramları #Bilgi Nedir ve Kurum İçin Önemi #6698 Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamı ve Getirilen Düzenlemeler #Bilgi ve Bilişim Güvenliği Kavramları #Bankacılık ve Finans Sektöründe Bilgi ve Bilişim Güvenliği Unsurları

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Veri ve bilişim güvenliği konuları hakkında bilgi ve farkındalık sahibi olur.
Anlar: Veri ve bilgi güvenliği, kişisel verilerin korunması mevzuatı ve bilişim güvenliği ile ilgili konuları ve kavramları daha iyi anlar.
Yapar: Bilişim ve veri güvenliği stratejileri hakkında temel kavramlara hâkim olarak kurumun bilişim güvenliği stratejilerine uygun olarak iş süreçlerini destekler.

HEDEF KİTLE

Hukuk, bilişim ve iletişim teknolojileri, uygulama geliştiriciler, mobil/web/internet gibi çeşitli platformlarda çalışan ürünlerin yönetimi ve bu konularında çalışan, bilişim konularında genel bilgi sahibi herkesin katılımına uygundur.

İÇERİK

 • Veri – Bilgi – Malumat Kavramları
 • Bilgi Güvenliği ve Unsurları
 • Riskler ve Risk Yönetimi Kavramları
 • Tehdit ve En Önemi Tehdit Unsuru: İnsan!
 • Saldırganları Anlamak
 • Hacker Kimdir?
 • Güvenlik Tehdit ve Zafiyetleri
 • Zararlı Yazılımlar
 • Sosyal Mühendislik
 • Regülasyonlar ve Düzenlemeler
 • 6698 Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
 • 6698 KVKK İle Gelen Düzenlemeler ve Yükümlülükler
 • Bilişim Suçları
 • Bilgi Varlıklarının Sınıflandırılması
 • Etkin Bilgi ve Bilişim Güvenliği Oluşturmak
 • Bankacılık ve Finans Sektörü Bilişim ve Veri Güvenliği Stratejileri

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Mesleki Gelişim, Takım Çalışması ve İş Birliği, Analitik Düşünme ve Yaratıcılık
Yönetsel Yetkinlikler: Planlama ve Organizasyon, Performans Geliştirme, Bilgi İzleme ve Operasyon Takibi, Sorumluluğu Devretme, Koordinasyon
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Mevzuat, Operasyon Takibi ve Bilinç, Operasyon Verimliliği, Global Zekâ
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Değişimi Okuyabilmek Geleceği Kurgulayabilmek, Dijital Okur-Yazarlık, Değişim ve Düşünce Liderliği