Verilerin Özerkliği, Korunması, Paylaşımı ve Bilişim Güvenliği Stratejileri 121


foto

AMAÇ

Eğitimde veri ve bilişim güvenliği hakkında temel kavram ve yaygın güvenlik riskleri hakkında genel bilgilerin paylaşılması; 6698 Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında getirilen düzenlemeler ve bu kapsamda Banka ve Finans kurumlarının alması önerilen önlemler; Bankacılık ve Finans sektörü özelinde Bilişim Güvenliği Stratejileri ve uygulamaları hakkında genel kavramların paylaşılması hedeflenmektedir.

ODAK NOKTALARI

#Veri Türleri ve Veri Kaynakları #Veri Saklama Teknolojileri #6698 Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamı ve Getirilen Düzenlemeler #Veri ve Bilişim Güvenliği Kavramları #Bankacılık ve Finans Sektöründe Bilişim ve Veri Güvenliği Stratejileri

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir:
Anlar:
Yapar:

HEDEF KİTLE

Seminer, hukuk, bilişim ve iletişim teknolojileri, uygulama geliştiriciler, mobil/web/internet gibi çeşitli platformlarda çalışan ürünlerin yönetimi ve bu konularında çalışan, bilişim konularında genel bilgi sahibi herkesin katılımına uygundur.

İÇERİK

&  Veri Türleri ve Kaynaklarına Genel Bakış

&  Veri Saklama Teknolojileri

&  6698 Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na Genel Bakış

&  6698 KVKK İle Gelen Düzenlemeler ve Yükümlülükler

&  Bankacılık ve Finans Sektörü ve 6698 KVKK Uygulanmasına İlişkin Hususlar

&  Bilişim ve Veri Güvenliği Kavramları

&  2016 – 2019 Ulusal Siber Güvenlik Stratejimiz

&   Bankacılık ve Finans Sektörü Bilişim ve Veri Güvenliği Stratejileri

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler:
Yönetsel Yetkinlikler:
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler:
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: