Dijital Dönüşüm Yolculuğuna Hazır Mısınız?


foto

AMAÇ

Seminerde, anlatılan metodolojiyle, kurumların dijital dönüşümde geçiş sürecini daha kolay ve yönetilebilir hale getirmesini sağlamak, dönüşüm bileşenlerini doğru belirlemek ve dijital dönüşüm sürecinde müşteriler, paydaşlar ve çalışanlar ile ilişki kurma şeklini basitleştirmek amaçlanmaktadır. Seminer sonunda dijital dönüşümün kurum ve kurum çalışanlarına sağladığı olanaklar, kurum ve müşteriler ile derinleşen deneyim ve kurum çalışanlarında dijital yönergeleri okuyabilme yetkinliğiyle günlük iş hayatında farkındalığın arttırılması hedeflenmektedir.

ODAK NOKTALARI

#Dijitalleşme #Dijitalyaşam #Dijitaldönüşüm #İşhayatındadijitaldünya #DijitalDönüşümYönetimi

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Dijital değişimin kurumu, kurum müşterilerini ve paydaşları nasıl etkilediğini bilir. Bu dönüşüm sürecinde ZMOT anından İkinci Gerçeklik Anına kadar hangi adımlardan geçtiğini bilir. Dijitalleşmenin ana bileşenlerini doğru yönetmenin kendisine, kuruma ve müşterilere sağladığı katkıyı bilir.
Anlar: Dijital dönüşüm ve gelişimin kişisel kariyer ve kurum kariyeri için önemini anlar. Değişen dünyada etkin olmanın yönetim aşamalarında etkisini anlar. Organizasyon ve kişisel gelişim için başarılı bir dijital dönüşüm yönetiminin nasıl gerçekleşebileceğini ve önemini anlar.
Yapar: Dijital dönüşüm süreçlerinin oluşturulması ve uygulamaya geçmesi için katkısını farkına varır. Kurumdaki büyük resmin oluşturulmasında etkili olur. Dönüşüm yol haritasındaki nihai sonuçları farkına varır ve kendi departmanı ve etkileşimde olduğu paydaşlarda bilinirliliğin artmasına katkıda bulunur.

HEDEF KİTLE

Seminere, dijitalleşen dünyada yönergeleri okuyabilecek yetkinliğe sahip olmak isteyen, değişim ve dönüşümde etkin ve aktif rol almak isteyecek her kademeden ve her iş ailesinden çalışanlar katılabilir.

İÇERİK

 • Giriş ve Kavramlara Genel Bakış
 • Dijital Dönüşümde Perde Arkası
 • Dijital Dönüşüm
 • Sektördeki Değişim
 • Organizasyonel Değişim
 • Kişisel Değişim
 • Dönüşüm ile Beraber Süreç Yönetimi
 • Workshop 1 – İhtiyaç Haritası Belirleme
 • Workshop 2- Yol Haritası Oluşturma
 • Dijital Dönüşüm ile Yeni Düzen
 • Workshop 3 - Dijital Kişisel Yol Haritasının Oluşturulması
 • Dijital Yetkinlik Gelişiminin Değerlendirilmesi

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: İletişim, Merak ve Keşfetme, Süreç Yönetimi, Müşteri Duyarlılığı, Takım Çalışması ve İşbirliği
Yönetsel Yetkinlikler: Planlama ve Organizasyon, Sonuç Odaklılık, Stratejik Yaklaşım
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Operasyonel Verimlilik, Süreç Yönetimi Yetkinliği
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Değişimi Okuyabilmek ve Geleceği Kurgulamak, Değişime Adaptasyon, Dijitalde Kişisel Gelişim