Dijital Dönüşüm İle Beraber Fintech Ve Mobil Bankacılık


foto

AMAÇ

Eğitimde kurumların, kurum çalışanlarının, müşterilerin ve paydaşların dijital dönüşümünü doğru okumak ve stratejik dijital yaklaşımını sağlamak hedeflenmektedir. Dijitalleşen dünyayla beraber değişen bankacılık sektörüne özel pazarlama yönetim süreçleri anlatılacaktır. Finansta ürün bazlı pazarlamadan ihtiyaç bazlı pazarlamaya geçişle beraber Fintech uygulamalarının yarattığı fark ve iş yapış modelleri çalışılacaktır.

ODAK NOKTALARI

#DijitalDönüşüm #PazarlamaTrendleri #Yeninesilpazarlama #FinansDünyasındaDijitalDönüşüm #Dijitalpazarlama #Dijitalbankacılık #Dijitalyaşam #Dijitaldünya #DijitalDönüşümYönetimi #Inovasyon #Fintech

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Offline pazarlamadan online pazarlamaya geçen günümüz dünyasında Dijital Pazarlama 101'i bilir. Dijital değişimin kurumu, kurum müşterilerini ve paydaşları nasıl etkilediğini bilir. Sektöründe yeni gelişen teknolojileri farkına vararak, sektör geleceğini araştırmayı bilir. Gelecekteki finansal pazarlama kurgularını fark eder.
Anlar: Dijitalleşmenin dünya ile rekabet etmesine ve verimliliğin artmasına etken olduğunu anlar. Dijital dönüşüm ve gelişimin kişisel kariyer ve kurum kariyeri için önemini anlar. Kendi dijital gelişiminin kariyerinin globalleşmesine destek olduğunu anlar.
Yapar: Aktif iş hayatında dijitalleşen sektörün gelişimini farkına vararak, etkileşimde olduğu departmanlarda büyük resmin algılanmasını sağlar. Dijital dönüşümü takip eder. Dijital ihtiyaçları farkına vararak, kurumda süreçlerin geliştirilmesinde aktif rol alır.

HEDEF KİTLE

Dünyada her geçen gün değişen ve gelişen dijital uygulamalar hakkında fikir sahip olup, sektörüne özel dönüşümü takip etmek isteyecek her kademeden ve her iş ailesinden çalışanlar katılabilir.

İÇERİK

  • Fintech Nedir? Fintech Uygulamaları
  • Fintech ile Beraber Bankacılıkta Dijital Dönüşüm
  • Ürün Bazlı Pazarlamadan İhtiyaç Bazlı Pazarlamaya Geçiş
  • Bireyin Gücü Dijitalde Ele Alması ve Sonuçları
  • Dijital Dönüşümle Yeni Karar Süreçleri
  • Geleceğin Bankacılık Hali
  • Olası Dijital Senaryolar
    • Workshop: Hayal Edelim

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: İletişim, Mesleki Gelişim, Müşteri Duyarlılığı
Yönetsel Yetkinlikler: Hızlı Karar Alma ve Çeviklik
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Global Zeka, Esneklik
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Değişimi Okuyabilmek ve Geleceği Kurgulamak, Dijitalde Kişisel Gelişim, Dijital Okur-Yazarlık, Değişim ve Düşünce Liderliği