Dijitalleşen Dünyayla Beraber Bankacılık ve Siz


foto

AMAÇ

Seminerde dijitalleşen dünyayla beraber değişen pazarlama yönetim süreçleri anlatılacaktır. Offline kitlesel pazarlamadan online bireysel pazarlamaya geçişle beraber kurumların, kurum çalışanlarının, müşterilerin ve partnerlerın dijital dönüşümünü doğru okumak ve stratejik dijital yaklaşımını sağlamak hedeflenmektedir. Seminer sonunda sektör uygulamalarıyla beraber dijital dönüşümün kurum ve kurum çalışanları üzerindeki değişimi okuyabilme yetkinliğiyle günlük iş hayatında farkındalığın arttırılması hedeflenmektedir.

ODAK NOKTALARI

#Dijitalpazarlama #Dijitalbankacılık #Dijitalyaşam #Dijitaldünya #DijitalDönüşümYönetimi #Inovasyon

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Offline pazarlamadan online pazarlamaya geçen günümüz dünyasında Dijital Pazarlama 101 bilir. Dijital değişimin kurumu, kurum müşterilerini ve paydaşları nasıl etkilediğini bilir. Sektöründe yeni gelişen teknolojileri farkına vararak, sektör geleceğini araştırmayı bilir.
Anlar: Dijitalleşmenin dünya ile rekabet etmesine ve verimliliğin artmasına etken olduğunu anlar. Dijital dönüşüm ve gelişimin kişisel kariyer ve kurum kariyeri için önemini anlar Kendi dijital gelişiminin kariyerinin globalleşmesine destek olduğunu anlar.
Yapar: Aktif iş hayatında dijitalleşen sektörün gelişimini farkına vararak, etkileşimde olduğu departmanlarda büyük resmin algılanmasını sağlar. Dijital dönüşümü takip eder. Dijital ihtiyaçları farkına vararak, kurumda süreçlerin geliştirilmesinde aktif rol alır.

HEDEF KİTLE

Seminere, dünyada her geçen gün değişen ve gelişen dijital uygulamalar hakkında fikir sahip olup, sektörüne özel dönüşümü takip etmek isteyecek her kademeden ve her iş ailesinden çalışanlar katılabilir.

İÇERİK

  • Giriş ve Dijital Pazarlamaya Genel Bakış
  • Online Pazarlamayla Hayatımızda Neler Değişti?
  • Internet ile Yeni Karar Süreçleri
  • Bireyin Gücü Dijitalde Ele Alması ve Sonuçları
  • Günümüzde Dijitalleşen Bankacılık
  • Geleceğin Bankacılık Hali
  • Olası Dijital Senaryolar
  • Workshop: Hayal Edelim

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: İletişim, Araştırma, Merak ve Keşfetme, Müşteri Duyarlılığı, Sektör Takibi
Yönetsel Yetkinlikler: Veri Bazlı Yönetim, Stratejik Hedefleme, Vizyoner Duyarlılık,
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Global Zeka, Esneklik, Dijital Gelişim
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Değişimi Okuyabilmek ve Geleceği Kurgulamak, Değişime Adaptasyon, Dijitalde Kişisel Gelişim, Dijital Okur-Yazarlık, Değişim ve Düşünce Liderliği