R Programlama ile Veri Analizi


foto

AMAÇ

Günümüzde giderek artan dijitalleşme nedeni ile kurumlar geriye dönük raporlamalar ile yetinmemekte ve artan bir şekilde istatistiksel veri analitiği yöntemlerini kullanmaktadır. Bu nedenle veri analitiği konusunda çalışan kişilerin R istatistiksel programlama dilini öğrenmeleri ve kullanmaları önemli bir ihtiyaç haline gelmektedir. R, veri analizi konusunda uzun senelerdir öncü bir rol oynayan bankacılık sektöründe kredi değerlendirme, risk yönetimi ve müşteri analitiği gibi alanlarda kullanılmaktadır. Açık kaynak kodlu bir programlama dili olan R`ın bugün dünyada 2 milyonun üzerinde kullanıcısı bulunmakta ve bu sayı her sene yüzde 40 artmaya devam etmektedir. Bu eğitim, katılımcılara R dilinin temellerini, R-Studio platformunu kullanarak programlamayı, istatistiksel model geliştirmeyi ve görselleştirme yapmayı öğretmeyi hedeflemektedir.

ODAK NOKTALARI

#Veri Analitiği #Veri Bilimi #İstatistik #Veri Görselleştirme #Veri Madenciliği

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir:
Anlar:
Yapar:

HEDEF KİTLE

Seminere, iş analistleri, veri bilimi ve veri madenciliği uzmanları; analitik ve operasyonel CRM, kredi analitiği, risk yönetimi ekipleri çalışan ve yöneticileri; veri analizi ve iş analitiği çözümleri ile ilgili çalışan Bilgi Teknolojileri çalışanları; görevleri nedeni ile veriye direkt erişerek analiz yapma ihtiyacında olan diğer ekip çalışan ve yöneticileri katılabilirler.

İÇERİK

&  İş Analitiği ve Veri Biliminin Önemi

&  R Programlama Dilinin Tarihçesi ve Gelişimi

&  Bankacılık Sektöründe R Kullanımı ve Örnekleri

&  Veri Analizinde Farklı Veri Türlerinin Kullanılması

&  R’ın Temel Kavramlara Giriş (Değisken, Matriks, Vektör ve Fonksiyonlar)

&  Betimsel İstatistik Analizleri (Histogram, Korelasyon ve Dağılımlar)

&  R ile Verinin Görselleştirilmesi

&  Modelleme Örnekleri: Karar Ağaçları ve Regresyon

&  R ile Modelleme

&  R ile Modellerin Görselleştirilmesi

 

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler:
Yönetsel Yetkinlikler:
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler:
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: