İş Dünyasında Kendini Değerli Hissetmek (Mükemmel Değil Ama Bağımsız ve Mutlu Yaşamak)


foto

AMAÇ

Bugün çevremize baktığımız zaman kendimizi yargılamamıza neden olacak pek çok kalıbın varlığını görürüz, örneğin cinsiyet, dış görünüş, eğitim, etnik köken, belirli meslekler, belirli yetenekler vb. şeyler olmamız gerekeni bize empoze eder. Bu kalıpların dışında kaldığımızda kendimizi değersiz hissederiz. Sanki değeri hak eden tek bir insan, tek bir davranış prototipi varmış gibi. Bu eğitimle, başkalarından takdir alamadığımız ve yıkıcı eleştirilerin yoğun olduğu iş dünyasında benlik değerimizi korumak üzerine ipuçları vermek amaçlanmıştır. Eğitimde hedeflenen bilgi vermekten yanı sıra bireyin kendisini sorgulaması sonucunda iç kaynaklarının farkına varmasını sağlamaktır. Koçluk tekniklerinden yararlanarak grup içinde aktif katılımı sağlamak yoluyla süreç gelişecektir.

ODAK NOKTALARI

#Benlik değeri #kendini değerli hissetmek #farkındalık ve kendini inceleme

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir:
Anlar:
Yapar:

HEDEF KİTLE

Konuya ilgi duyan tüm bankacılar katılabilir.

İÇERİK

&  Günümüz insanı ve değersizleştiren çevresi

&  Benlik kavramı, benlik değeri, benlik imajı

Ø Kendini değerli göstermek mi? Kendini değerli hissetmek mi?

&  Benlik değeriniz

Ø Dış görünüşünüz ve kendinize verdiğiniz değer.

Ø Kendinizi ne kadar değerli hissediyorsunuz? Size neler kendinizi değerli hissettiriyor?

Ø Başarı ve başarısızlık karşısında kendinize nasıl tepki veriyorsunuz?

Ø Bu değer değişken mi durağan mı?

&  Mükemmel değil ama bağımsız ve mutlu yaşamak

Ø Benlik değeri kendini kabul etmekle başlar

Ø Benlik değerinin gelişimi süreklidir

Ø Kendine iyi davranmak

Ø Zayıf ve eksik olma cesareti

Ø Çevrenin olumsuz etkilerinden korunmak

Ø Reddedilme ve başarısızlık korkusu

Ø Pişmanlıklar

&  Benlik değerini geliştirmek: Karizmadan içsel tutarlılığa, kendine güvenmeye ve kendini değerli hissetmeye

Ø Kısa vadede benlik değerini korumak

Ø Kendini aşrı beğenme tuzağına düşmemek

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler:
Yönetsel Yetkinlikler:
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler:
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: