Bireysel Kredi Ürünleri, Kullandırım Süreci ve Tasfiyesi Yeni Düzenlemeler ve Yargı Kararları Çerçevesinde


foto

AMAÇ

Seminerin amacı, bankacılıkta, bireysel kredi ürünleri uygulamaları (ihtiyaç, taşıt, konut ve kmh) yeni düzenlemeleri, hukuki dayanakları, karşılaşılan risklerin en aza indirmek için alınacak tedbirler ve tasfiyesi aşamasında karşılaşan problemleri çözebilmek ve yargı kararlarını incelemektir.

ODAK NOKTALARI

#Mevzuat farkındalığı #Satış ve tahsil sürecini birlikte kontrol #teminat #yargı kararlarının uygulamaya etkisi

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Bireysel kredi ürünleri ve uygulamaları, Borçlar Kanunu, Tüketici Koruma Yasasını bilir.
Anlar: Hukuki dayanaklarının uygulamaya etkisi, tasfiye ve icra sürecini anlar.
Yapar: Uygulama ortak sorunları, tahsilat aşamasında karşılaşılan zorlukları, kredi tesisi sürecinde önceden ortadan kaldırır.

HEDEF KİTLE

Seminere, işleri gereği bireysel krediler konusunda bilgi sahibİ olması gereken tüm şube ve genel müdürlük çalışanları katılabilir.

İÇERİK

  Bireysel Kredi 6502’ye Göre Tanımı

  İhtiyaç,Taşıt ve Konut Kredileri

  Borçlar Yasası, İmza, Şekil , Faiz

  Sözleşmeler, Sözleşme Öncesi Bilgilendirme

  Teminat Sözleşmeleri AyniŞahsi (Kişisel) Teminat Kavramları

  Kefalet Hukuku ,Kefalet Türleri

  Kefilin Hakları Ve Sorumluluğu ,Kefaletin Sona Ermesi

  Rehin Hukuku

  Tebligat Yasası

  Kanuni Takip Başlangıç Süreci

  Tasfiye Süreci ,İcra Hukuku Aşamaları ,Uygulama Örnekleri

  Yargı Kararları

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Mesleki Gelişim, Güven Yaratma, Kurumsal Farkındalık ve Etik Bilinci
Yönetsel Yetkinlikler: Hızlı Karar Alma ve Çeviklik, Bilgi İzleme ve Operasyonel Takip, Denetleme
Mesleki/ Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Mevzuat, Operasyonel Takip ve Bilinç,
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: