Bireysel Kredi Ürünleri, Kullandırım Süreci ve Tasfiyesi Yeni Düzenlemeler ve Yargı Kararları Çerçevesinde


foto

AMAÇ

Seminerin amacı, bankacılıkta, bireysel kredi ürünleri uygulamaları (ihtiyaç, taşıt, konut ve kmh) yeni düzenlemeleri, hukuki dayanakları, karşılaşılan risklerin en aza indirmek için alınacak tedbirler ve tasfiyesi aşamasında karşılaşan problemleri çözebilmek ve yargı kararlarını incelemektir.

ODAK NOKTALARI

#Mevzuat farkındalığı #Satış ve tahsil sürecini birlikte kontrol #teminat #yargı kararlarının uygulamaya etkisi

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir:
Anlar:
Yapar:

HEDEF KİTLE

Seminere, işleri gereği bireysel krediler konusunda bilgi sahibİ olması gereken tüm şube ve genel müdürlük çalışanları katılabilir.

İÇERİK

&  Bireysel Kredi 6502’ye Göre Tanımı

&  İhtiyaç,Taşıt ve Konut Kredileri

&  Borçlar Yasası, İmza, Şekil , Faiz

&  Sözleşmeler, Sözleşme Öncesi Bilgilendirme

&  Teminat Sözleşmeleri AyniŞahsi (Kişisel) Teminat Kavramları

&  Kefalet Hukuku ,Kefalet Türleri

&  Kefilin Hakları Ve Sorumluluğu ,Kefaletin Sona Ermesi

&  Rehin Hukuku

&  Tebligat Yasası

&  Kanuni Takip Başlangıç Süreci

&  Tasfiye Süreci ,İcra Hukuku Aşamaları ,Uygulama Örnekleri

&  Yargı Kararları

 

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler:
Yönetsel Yetkinlikler:
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler:
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: