Müşteri Deneyiminde Güven, İtibar ve Etik Yaklaşım


foto

AMAÇ

Müşteri memnuniyeti ve kurum imajı onu inşa edenlerin ve parçası olanların sorumluluğundadır. Haberlerin fiber hızıyla yayıldığı yeni iletişim çağında, marka değeri her an koruma altında olmalıdır. Bu seminerin amacı, kurumların temel harcında duran güven, itibar ve etiğe dair bir perspektif sunmaktır. Böylelikle, kurum içi motivasyon yükselir ve davranışlara doğrudan yansımasını görülebilir.

ODAK NOKTALARI

#Müşteri deneyiminde istikrar #Marka değeri #Sosyal medya #Güven oluşturma parametreleri #Aidiyet duygusu #Vaat ve güven korelasyonu #CRM #Rekabet avantajı olarak itibar #İş etiği #Takım ruhu #İlişkinin devamlılığı

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Güven, itibar ve etik neden önemlidir, nasıl inşa edilir ve nasıl korunur? Çalışanlar neden bu değerlerin bir parçasıdır?
Anlar: Her çalışan büyük resimde önemli bir parçadır. Kurumun güven, itibar ve etik algısı yaşayan bir süreçtir. Geri bildirim gelişim alanı yaratır.
Yapar: Duyarlı, etkin ve ilham veren davranışlar sergilenir. Soyut değerlerin yerleşmesiyle, vizyoner ve odaklı düşünme becerileri gelişir.

HEDEF KİTLE

Seminere, her yönetim seviyesi ve her departmandan profesyoneller katılabilir.

İÇERİK

  Güven bağı neden önemlidir, nasıl inşa edilir ve korunur?

  Algılar güven kavramını etkilerken nasıl güven kazanırız?

  İletişimi oluşturan temel unsurlar

  Güven oluşturma parametrelerine bakış

  Güven ilişkisinin devamlılığını sağlamayı inceleme

  Vaatler ve güven arasındaki ilişki nedir?

  Müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) neyi hedefler?

  İtibar neden bir kurumun sahip olduğu en önemli değerlerden biridir?

  İtibar sahibi olmak hangi avantajları sağlar?

  İtibar nasıl yönetilmelidir?

  Rekabet avantajı yaratmak bir hayal mi?

  Sosyal sorumluluk projeleri ne kazandırır?

  Sosyal medyada kimi temsil ediyoruz?

  Etik sözcüğünü tarihsel irdeleme

  İş etiği evrensel midir?

  Etik ve yasa arasındaki ilişkiler

  Etik değerlere bağlılık müşteriyi neden ilgilendirir?

  Çalışanların tüm bu kavramlarla ilişkisi ve rolü ne olmalıdır?

  Müşteri deneyiminde ‘mouth of mouth’ stratejisi

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler:Mesleki Gelişim, Proaktif Davranış ve Duygu Kontrolü, İletişim, Güven Yaratma, Müşteri Duyarlılığı, Takım Çalışması, Analitik Düşünme ve Yaratıcılık, Etik Bilinci
Yönetsel Yetkinlikler:Koordinasyon, Hızlı ve Doğru Karar Alma Süreçleri, Performans Geliştirme, Sonuç Odaklılık,
Mesleki/ Bankacılık Teknik Yetkinlikler:Kurum kültürü, Güven, itibar ve etik değerlerin müşteri memnuniyetindeki pratik sonuçları, Müşteri ve iş ortakları dahil geniş bir yelpazede ilkesel anlayış, İlişki yönetimi
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Tüm iş süreçlerinde ve ilişkilerde öncelikli değerlerin ve sınırların saptanması, Ekonomik ve sosyal kalkınmaya katkıda bulunacak çalışmaların tesis edilmesi, Farklılıkları anlama ve yönetme