Müşteri Deneyiminde Güven, İtibar ve Etik Yaklaşım


foto

AMAÇ

Müşteri memnuniyeti ve kurum imajı onu inşa edenlerin ve parçası olanların sorumluluğundadır. Haberlerin fiber hızıyla yayıldığı yeni iletişim çağında, marka değeri her an koruma altında olmalıdır. Bu seminerin amacı, kurumların temel harcında duran güven, itibar ve etiğe dair bir perspektif sunmaktır. Böylelikle, kurum içi motivasyon yükselir ve davranışlara doğrudan yansımasını görülebilir.

ODAK NOKTALARI

#Müşteri deneyiminde istikrar #Marka değeri #Sosyal medya #Güven oluşturma parametreleri #Aidiyet duygusu #Vaat ve güven korelasyonu #CRM #Rekabet avantajı olarak itibar #İş etiği #Takım ruhu #İlişkinin devamlılığı

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir:
Anlar:
Yapar:

HEDEF KİTLE

Seminere, her yönetim seviyesi ve her departmandan profesyoneller katılabilir.

İÇERİK

&  Güven bağı neden önemlidir, nasıl inşa edilir ve korunur?

&  Algılar güven kavramını etkilerken nasıl güven kazanırız?

&  İletişimi oluşturan temel unsurlar

&  Güven oluşturma parametrelerine bakış

&  Güven ilişkisinin devamlılığını sağlamayı inceleme

&  Vaatler ve güven arasındaki ilişki nedir?

&  Müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) neyi hedefler?

&  İtibar neden bir kurumun sahip olduğu en önemli değerlerden biridir?

&  İtibar sahibi olmak hangi avantajları sağlar?

&  İtibar nasıl yönetilmelidir?

&  Rekabet avantajı yaratmak bir hayal mi?

&  Sosyal sorumluluk projeleri ne kazandırır?

&  Sosyal medyada kimi temsil ediyoruz?

&  Etik sözcüğünü tarihsel irdeleme

&  İş etiği evrensel midir?

&  Etik ve yasa arasındaki ilişkiler

&  Etik değerlere bağlılık müşteriyi neden ilgilendirir?

&  Çalışanların tüm bu kavramlarla ilişkisi ve rolü ne olmalıdır?

&  Müşteri deneyiminde ‘mouth of mouth’ stratejisi

 

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler:
Yönetsel Yetkinlikler:
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler:
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: