Hayatta İlerlemek İçin Güveni Anlamak


foto

AMAÇ

Seminer, güveni hayatlarımızda "mesele" haline getiren temel konuları, güveni sarsan başlıklar halinde ele alır. Kişinin hayattaki güven zeminini yeniden, daha sağlam ve geniş şekilde yapılandırabilmesine katkı sağlamayı hedefler. Bunu yaparken kişinin içdünyasındaki mevcut dinamiklere ve içdünyasındaki dönüşüme odaklanır. Güven zemini, hayatta başarı olarak tanımlanan kriterlerin yapılanabilmesi için en temelde yer alan, en kritik zemindir. Her kişinin güven zeminini sağlamlaştırabilmesi, iş ortamında da "bir" olabilmeyi öğrenmeye yönelik katkı sağlar. Bu açıdan bakıldığında, "Bir" Güven Meselesi eğitimi aynı zamanda iş ortamında da ihtiyaç duyulan güven ortamının yapılandırılmasına da dolaylı bir katkı sağlamayı hedefler

ODAK NOKTALARI

#Farkındalık ve Kendini Inceleme #Özgüven #Kendini Yönetebilme/ Kişisel Liderlikİlişkiler #Stres Yönetimi Ve Dengelenme #İçsel Motivasyon ve Performans #Takım Olabilme

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Güvenle ilgili zihinsel ve duygusal kalıplarının ve derinde yatan inançlarının kendisiyle, başkalarıyla ve hayatla olan etkileşimini ve performansına olan etkisini belirli bir seviyede bilir.
Anlar: Güven duygusunun daha önce farkında olmadığı içdünyasındaki dinamiklerini görür ve anlamlandırır. Hayatının önemli alanlarında bu konudaki performans engellerini ve bunları dönüştürebilme yöntemlerini anlar.
Yapar: Hayatının bütünündeki akışta güvenle ilgili farkındalığı artarak, bu konuya olumlu yönde etki edecek içsel seçimleri yapar, daha olumlu hisseder ve bunun sonuçlarını deneyimler.

HEDEF KİTLE

Seminere, hayatında güven konusuyla ilgili soruları olan ya da bu konunun hayatına olan etkisini merak eden, hayatını daha olumlu anlamda dönüştürme isteğinde olan, kendisinin hayatın bütünüyle olan ilişkisindeki derin ve etkin dinamikleri kavramak isteyen herkes katılabilir.

İÇERİK

  • Temeller: Güven konusunun hayatımızın bütününe olan etkisini anlamak ve konuyla ilgili içdünyamızdaki seçimleri ve dinamikleri genel olarak tanımlamak ve kavramak.
  • Zihinsel Farkındalık Çalışması: Güveni sarsan geçmiş deneyimler ve bunlardan kaynaklanan korkuların belirlenmesi ve dönüştürülmesine yönelik uygulama ve ileriye yönelik pratik teknikler.
  • Belirsizlikle Başa Çıkabilmek: İçsel yöntemler ve pratik teknikler.
  • Değişimin Temel Dinamikleri: Değişimin kişinin içdünyasındaki anlamlarını kavramasına yönelik farkındalık çalışması ve değişim durumunda performansını artırabilmesine yönelik uygulama.
  • Manipülasyon: Manipülasyonun enerjisini ve hayatımızın bütününe olan etkisini manipüle eden ve edilen rolleri açılarından kavrayabilmek.
  • Duygusal Farkındalık Çalışması: Tutulmayan Sözler, İhanet ve Haksızlık deneyimlerinden doğan duyguları yönetebilmek ve hayat dengesini koruyabilmek.
  • Hayattaki Alma-Verme dengesi ile ilgili içsel farkındalık çalışması ve dengelenme yöntemleri.
  • Sınırları belirlemek ve koruyabilmek.
  • Özdeğer, Potansiyel ve Performans Bağlantısı: Performansın potansiyele denk olmasını engelleyen içsel faktörler ve bunların dönüştürülmesi.
  • Hayatı Yeniden Yapılandırmak: Güvenli ortamların yaratılmasındaki kişisel etkiyi fark etmek, elbirliği ile güven ortamının yaratılmasına katkı sağlamak.

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Proaktif Davranış ve Duygu Yönetimi, İletişim, Kendine Liderlik, Merak ve Keşfetme, Müşteri Duyarlılığı, Takım Çalışması ve İşbirliği
Yönetsel Yetkinlikler: Hızlı Karar Alma ve Çeviklik, Koç Yönetici, Sonuç Odaklılık
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: İlişki Yönetimi, Esneklik
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Değişimi Okuyabilmek ve Geleceği Kurgulamak, Değişim ve Düşünce Liderliği, Kuşaklararası Etkileşim, Farklılıkları Yönetme