İflas ve İflas Erteleme


foto

AMAÇ

Seminerin amacı, bankacılıkta, ticari kredilerin kullandırım sonrası, tacirin iflas süreci düzenlemeleri , hukuki dayanakları, karşılaşılan risklerin en aza indirmek için alınacak tedbirler ve iflasın ertelenmesi talepleri ve devamında karşılaşan problemleri çözebilmek ve yargı kararlarını incelemektir.

ODAK NOKTALARI

#Mevzuat farkındalığı #İflas ve İflas erteleme sürecini birlikte kontrol #teminat #yargı kararlarının uygulamaya etkisi

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir:
Anlar:
Yapar:

HEDEF KİTLE

Seminere görevleri gereği ticari krediler konusunda bilgi sahibi olması gereken tüm şube ve genel müdürlük çalışanları katılabilir.

İÇERİK

&  İcra ve İflas Yasası

&  İflas Hukuku

&  İflas Kararı , İflas masası oluşması

&  Alacaklılar sıralaması

&  Tahsilat süreci

&  Teminat Sözleşmeleri , Ayni Teminat Kavramları

&  Kefalet Hukuku ,Kefalet Türleri

&  Rehin Hukuku

&  Tebligat yasası

&  6278 sayılı yasa ile yapılan İflas Erteleme sürecine ilişkin düzenlemeler

&  Tasfiye süreci ,İcra ve İflas Hukuku aşamaları ,Uygulama örnekleri

&  Yargı kararları

 

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler:
Yönetsel Yetkinlikler:
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler:
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: