İflas ve İflas Erteleme


foto

AMAÇ

Seminerin amacı, bankacılıkta, ticari kredilerin kullandırım sonrası, tacirin iflas süreci düzenlemeleri , hukuki dayanakları, karşılaşılan risklerin en aza indirmek için alınacak tedbirler ve iflasın ertelenmesi talepleri ve devamında karşılaşan problemleri çözebilmek ve yargı kararlarını incelemektir.

ODAK NOKTALARI

#Mevzuat farkındalığı #İflas ve İflas erteleme sürecini birlikte kontrol #teminat #yargı kararlarının uygulamaya etkisi

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: İflas ve iflas ertelenmesi hakkında yasayı bilir.
Anlar: Hukuki dayanaklarının uygulamaya etkisi, tasfiye ve tahsilat sürecini anlar.
Yapar: Uygulamada ortak sorunları, tahsilat aşamasında karşılaşılan zorlukları, kredi tesisi sürecinde önceden ortadan kaldırır.

HEDEF KİTLE

Seminere görevleri gereği ticari krediler konusunda bilgi sahibi olması gereken tüm şube ve genel müdürlük çalışanları katılabilir.

İÇERİK

  İcra ve İflas Yasası

  İflas Hukuku

  İflas Kararı , İflas masası oluşması

  Alacaklılar sıralaması

  Tahsilat süreci

  Teminat Sözleşmeleri , Ayni Teminat Kavramları

  Kefalet Hukuku ,Kefalet Türleri

  Rehin Hukuku

  Tebligat yasası

  6278 sayılı yasa ile yapılan İflas Erteleme sürecine ilişkin düzenlemeler

  Tasfiye süreci ,İcra ve İflas Hukuku aşamaları ,Uygulama örnekleri

  Yargı kararları

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Mesleki Gelişim, Güven Yaratma, Kurumsal Farkındalık ve Etik Bilinci
Yönetsel Yetkinlikler: Bilgi İzleme ve Operasyonel Takip, Denetleme
Mesleki/ Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Mevzuat, Operasyonel Takip ve Bilinç
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: