Türev Ürünler Satış Atölyesi


foto

AMAÇ

Seminerin amacı piyasada bulunan türev ve türevlerle yapılandırılan finansal ürünlerin bilinmesi gereken ürün özelliklerini vurgulamak, risk/getiri karşılaştırmalarına dikkat çekmek ve risk profiline uygun müşterilere satış sürecini kolaylaştırıcı etkenleri örneklerle aktarmaktır.

ODAK NOKTALARI

türev# yapılandırılmış ürün#vadeli işlem sözleşmeleri#opsiyon#dcd#mld#endekslimevduat#swap#varant#anapara korumalı fonlar#kaldıraç#satış#risk profili#sunum

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Türev ürün hacimleri ve lokal/global rakamlar, türev ürünler ve bunlarla yapılandırılan ürünlerin özellikleri, ürünlerin alım/satım (trade) özellikleri, risk/getiri potansiyelleri, müşteriye satış sürecinde dikkat edilmesi gereken unsurlar, diğer ürünlerle kıyaslamayı bilir.
Anlar: Türev ürünlerin diğer ürünlerden farkını, risk ve getiri yönünden karşılaştırma kriterlerini anlar. Bunun yanı sıra yatırımcı risk profilini anlayıp ürünlerin hangi müşterilere uygun olabileceğini, yatırımcı algısının nasıl çalıştığını ve satış sürecini nasıl yönetebileceğini anlar.
Yapar: Sahada müşterilere portföy yönetimi odaklı bir yaklaşımla yaklaşır. Bankacılık ürünleri ile beraber türev ürünleri de kullanarak müşteri portföyünü çeşitlendirip bilinçli bir finansal danışman olarak yatırımcının tüm finansal portföyünü yöneten, müşteriyi hem bilgilendirip hem de bilinçlendiren bir müşteri temsilcisi olarak çapraz satış oranlarını ve müşteri bağlılığını arttırır.

HEDEF KİTLE

Seminer, müşteriye bu ürünleri sunan ve portföy yöneten müşteri temsilcileri, şube müdürleri, müdür yardımcıları, bölge satış pazarlama, özel bankacılık ekipleri ve yatırım ürünlerini bilip bu konularda kendini geliştirmek isteyen tüm bankacılar için uygundur.

İÇERİK

 • Türev Ürünler ve Klasik Varlık Sınıfları Arasındaki Farklar 
 • Müşteri Algısı, Risk Profili ve Psikolojisi
 • Türev Ürünlerin Piyasalardaki Hacimleri, Karşılaştırmaları, Gelişimleri 
 • Sermaye Piyasalarındaki Türev ve Kaldıraçlı Ürünler
  • Vadeli İşlem Sözleşmeleri (Endeks, Kur, Emtia, Altın, Elektrik dayanak varlıkları üzerine sözleşmelerin alım/satımı, trade örnekleri, karşılaştırmalı risk/getiri analizi, kaldıraçın yorumlanması, piyasadaki gelişmeler)
  • Opsiyon Sözleşmeleri (Endeks, Kur, Hisse üzerine oluşturulmuş alım ve satım opsiyonlarının trade örnekleri, fiyat değişim mantığı ve fiyatlama parametrelerinin sözleşme üzerindeki etkileri, kaldıraçın yorumlanması, spot dayanak varlık hareketleri ile karşılaştırmalı analizi)
   • Varantlar (Ürün özellikleri, trade örnekleri, fiyatlamanın yorumlanması, doğru varant seçimi, dikkat edilmesi gereken göstergeler ve yorumlanması)
 • Tezgahüstü Piyasalardaki Türev ve Kaldıraçlı Ürünler
  • DCD/DCA/TCI – Bariyerli Tipleri (Ürün özelliklerinin yanısıra, risk/getiri analizi, müşteri profilini anlama, satış vakası)
  • Dövizli Swap Ürünü (Ürün Özellikleri, Risk/Getiri Karşılaştırması, Satış vakası)
  • Endeksli Mevduatlar (Range Accrual, Wedding Cake, No Touch etc)
  • Anapara Korumalı Fonlar (Ürün Yapısı, Dikkat Çeken Örnekler, satış vakaları)

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Proaktif Davranış, Güven Yaratma, Müşteri Duyarlılığı
Yönetsel Yetkinlikler:
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Piyasa, Ürün Bilgisi, Portföy Yönetimi,Müşteriyi Tanıma, Stratejik İlişki Yönetimi, Performans Gelişimi, Çapraz Satış, Karlılık
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: