Foto

Tunç Oygur

Eğitmen

KPMG


Akademik Eğitim

2018 - ... Müdür, FSA, KPMG
 • UFRS 9 validasyon ve hesaplama modülü geliştirilmesi ve danışmanlığı

 • UFRS 17 hesaplama modülü geliştirilmesi

 • UFRS 16 hesaplama paketi geliştirilmesi 2016 - 2018 Quant, Kıdemli Danışman, Risk Active
 • Hisse ve fon performans analizi için R tabanlı yazılım geliştirilmesi.

 • Finans mühendisliği kapsamında çeşitli R paketleri/çözümleri oluşturmuştur.

 • R ile bermudan swaption hesaplama paketi

 • R ile CDS (credit default swap) hesaplama paketi

 • R ile stokastik ve tarihsel volatilite tahmin paketi

 • Financial Forecaster (Stokastik simülasyon yaklaşımı)

 • QuantyBox.com

  • Türev ürünler hesaplama araçları (R kütüphanesi oluşturulması)

  • Fon performans hesaplama ölçütleri

Eğitim:
 • R’a Giriş ve Temel İstatistik

 • R ile Zaman Serisi Analizleri

 • R ile Uygulamalı Finansal Ekonometri

 • R ile Finansal Marketlerde Stokastik Modelleme Yaklaşımı ile Forecast

 • R ile Machine Learning Uygulamaları2014 – 2016 Araştırma Görevlisi, Yeditepe Üniversitesi / Finansal İktisat Anabilim Dalı

Araştırma Alanları:

Lineer ve lineer olmayan zaman serisi analizi; Ekonofizik; Wavelet analizi; Stokastik modellemeEĞİTİM
 • 2014 – …     PhD(c) Finansal İktisat, Yeditepe Üniversitesi, Türkiye

 • 2012 – 2014 MS Finans Yönetimi, İstanbul Üniversitesi, Türkiye

 • 2009 – 2011 Lisansi Matematik, Sakarya Üniversitesi, Türkiye


Başlıca Yayınları

 • T. Oygur, G. Unal, "Evidence of Large Fluctuations of Stock Return and Financial Crises from Turkey: Using Wavelet Coherency and Varma Modeling to Forecast Stock Return", Fluctuation and Noise Letters, Volume 16, Issue 02, June 2017. (https://doi.org/10.1142/S0219477517500201)
 • T. Oygur, B. Akçay, C. Kayhan, “Ekonomik Performansı Etkileyen Temel Finansal Göstergeler için En Uygun Volatilite Tahmin Modelinin Belirlenmesi: Türkiye Çalışması”, 21.Finans Sempozyumu, 2017
 • T. Oygur, G. Unal, ”Chaos Measures for Borsa Istanbul Stock Exchange”, Borsa Istanbul Finance and Economics Conference (BIFEC), 2015.
 • T. Oygur, G. Unal, “Chaos Measures for Autoregressive Fractionally Integrated Moving Average Difference Equations”, International Conference Mathematical and Computational Modelling in Science and Technology (ICMCMST), 2015.
 • T. Oygur, G. Unal, “Chaos in Hyperbolic Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedastic Processes”, International Conference on Applied Analysis and Mathematical Modeling (ICAAMM), 2015.

Şimdiki Görevi

Müdür, FSA, KPMG